Feestje opgedoekt

Geschreven op 23-07-2020
Guy Devos


Agenten van de lokale politie van Santa Cruz hebben gisteravond een einde gemaakt aan een illegaal feestje dat plaatsvond in de Calle Padre Anchieta van Santa Cruz. De politieagenten stelden vast dat meer dan vijftig jongeren op het evenement dronken waren, waarbij ze veel lawaai maakten en geen preventieve maatregelen toepasten, zoals het gebruik van maskers of het respecteren van interpersoonlijke veiligheidsafstanden.

De interventie van de politie, die rond 02.00 uur 's nachts plaatsvond, werd gestart na oproepen van verschillende buren die zich beklaagden over overmatige lawaai.
De agenten hebben de verantwoordelijke geïdentificeerd en een inbreukverslag opgesteld dat ook aan de gezondheidsautoriteiten zal worden toegezonden.

Voordat de politieagenten tussenbeide kwamen, merkten buren op dat er veel jongeren het pand in- en uitliepen, met alcoholische dranken in de hand en zich heel lawaaierig gedroegen. Zij zagen menigeen zich bevoorraden in een nabijgelegen winkel.
De uitbater van deze winkel werd geïdentificeerd en geverbaliseerd, aangezien alcoholische dranken na 22.00 uur in die winkel niet meer mogen worden verkocht.
Ook de verordening inzake het reclamebord dat de verkoop van alcohol aan minderjarigen verbiedt, werd genegeerd, hetgeen heeft geleid tot nóg een proces-verbaal.

Toen de 54 mensen die dit feestje vierden eenmaal waren uitgezet, bleek dat er ook illegale alcoholverkoop had plaats gevonden.
In het politierapport staat dat niet alle preventieve gezondheidsmaatregelen in het pand werden nageleefd, dat de veiligheidsafstand niet werd bewaard en dat er geen individuele beschermingsmiddelen aanwezig waren.

Nogmaals moet er worden op gewezen dat iedereen, en jongeren in het bijzonder, blijvend moeten worden herinnerd om zich te houden aan de preventieve gezondheidsmaatregelen om de verspreiding van COVID-19-virus en de ernstige gevolgen ervan te voorkomen.