6000 woningen op 6 jaar tijd

6000 woningen op 6 jaar tijd

Geschreven op 25-07-2020
Guy Devos


Met een budget van meer dan 664 miljoen euro op zes jaar tijd, bijna 6.000 woningen  bouwen is ook voor de Canarische regering een flinke uitdaging.
Dit zijn de cijfers die aan het einde van de laatste vergadering van de Canarische regeringsraad werden aangekondigd door de Minister van Vervoer, Huisvesting en Openbare Werken, Sebastián Franquis
In het kader van het nieuwe huisvestingsplan moet het ontwerp vandaag in het parlement van de Canarische Eilanden worden ingediend om het proces te starten.

Op deze manier zal de overheid proberen om te reageren op de noodsituatie op vlak van huisvesting die op alle eilanden bestaat. Momenteel zijn er meer dan 17.000 mensen die een fatsoenlijke huisvesting eisen.

Sebastián Franquis verzekerde dat deze '20-'25-strategie een van de belangrijkste onderdelen is van het economische en sociale reactiveringsplan van de overheid, aangezien dit woningproject kan leiden tot het scheppen van ongeveer 28.300 banen in de bouwsector.
Daarnaast is regering het aan haar status verplicht om mensen, die vanwege hun specifieke omstandigheden behoefte hebben aan woningen, moeten voorzien worden van huisvesting.

Het huisvestingsplan zal in overleg met het betrokken ministerie worden gefinancierd met eigen middelen van de autonome regering, zodat het niet nodig zal zijn een beroep te doen extrabudgetten om de kosten van de werkzaamheden te dekken.
Bovendien zal de regering beschikken over voldoende middelen uit het staatsplan, dat in 2021 afloopt, maar volgens de gegevens die door de uitvoerende macht worden behandeld, mogelijk verlengd voor de komende jaren als gevolg van de grote vraag.