Komst van immigranten per boot neemt toe

Geschreven op 25-07-2020


De afgevaardigde van de regering, Anselmo Pestana, heeft erop gewezen dat de meer dan 50 immigranten, die dinsdag op Gran Canaria aankwamen, naar Tenerife werden overgebracht en hij waarschuwde dat het te voorzien is dat er een aanzienlijke opleving zal zijn in de komst van boten op de archipel in de komende maanden. Hij wil daarom een netwerk van opvangcentra oprichten waardoor de immigranten over de verschillende eilanden kunnen worden verspreid.

Hij bedankte de veiligheidsdiensten en de overheidsdiensten voor het werk dat zij hebben verricht tijdens de alarmtoestand en de rol die zij spelen bij de opvang van immigranten die per boot naar de eilanden komen.

Volgens de meest recente gegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben de Canarische Eilanden tot 15 juli al 2.798 immigranten opgevangen, dat is meer dan in heel 2019.

Pestana heeft zijn bezorgdheid geuit over een mogelijke toename van de aankomst van boten in de volgende vier maanden omdat de zee rustiger is in deze periode. Zo kwamen vorig jaar maar liefst meer dan 2.000 migranten aan tussen augustus en november en waarschijnlijk zullen er dat dit jaar meer zijn gezien de huidige trend.

Anselmo Pestana heeft eraan herinnerd dat het de bedoeling van de regeringsdelegatie is om in de eerste plaats opvangplaatsen te zoeken waar ze de migranten in eerste instantie kunnen worden onderbrengen en vervolgens om op middellange termijn een netwerk van stabiele centra te ontwikkelen in de laatste maanden van het jaar, met een groter opvangvermogen en verspreid over al de eilanden.