Werkloosheid stijgt

Werkloosheid stijgt

Geschreven op 29-07-2020
Guy Devos


De werkloosheid op de Canarische Eilanden neemt toe met 10.600 mensen in het tweede kwartaal 2020, terwijl in heel Spanje gedurende dezelfde periode 55.000 mensen zonder werk vielen.
In het tweede kwartaal van dit jaar zijn er op de eilanden 108.100 arbeidsplaatsen verloren gegaan.

De werkloosheid op de Canarische Eilanden is in dit kwartaal met 10.600 eenheden gestegen, wat een stijging van 4,92% betekent ten opzichte van de voorgaande periode. Daarmee blijft het aantal werklozen in de archipel momenteel vaststeken op 225.900 eenheden.
De cijfers werden vrijgegeven door Encuesta de Población Activa (EPA) die werden gepubliceerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE).

Op deze manier weerspiegelen de werkloosheidscijfers de gevolgen van de gezondheidscrisis en de alarmtoestand, die vrijwel de gehele periode tussen maart tot juli heeft geduurd. In de jaarlijkse vergelijking is het werklozenaantal op de eilanden echter met 13.300 mensen gedaald, dit is een daling van 5,57%.

Op dit moment zijn er 822.200 mensen tewerkgesteld op de Canarische Eilanden en de actieve bevolking van de archipel bedraagt momenteel iets meer dan een miljoen mensen.

Op nationaal niveau steeg de werkloosheid in het tweede kwartaal van het jaar met 55.000 personen, wat neerkomt op een stijging van 1,6% ten opzichte van het voorgaande kwartaal, en daalde de werkgelegenheid met 1.074.000 banen (-5,4%).

Het werkloosheidscijfer gedurende deze drie maanden is het slechtste cijfer van een tweede kwartaal sinds 2012, toen de werkloosheid met 63.100 personen steeg, terwijl de daling van de werkgelegenheid alle records van de crisis van 2008 overtrof.