Taxiquotum in Santa Cruz blijft gehalveerd

Geschreven op 30-07-2020
Guy Devos


De taxi’s in de hoofdstad van Tenerife zullen dienst blijven verzekeren tot de tweede helft van september. Enkel de helft van de 701 gemeentelijke vergunde taxi’s zullen deze dienst uitoefenen, zoals reeds eerder is gebeurd toen de staat van alarm door de gezondheidscrisis werd opgeheven.

Dit is beslist door de vergadering waarin leden van de Taxivereniging zijn gezeten en het gemeentebestuur, die werd vertegenwoordigd door de nieuwe schepen/wethouder voor de openbare diensten, de populaire Guillermo Díaz Guerra.

Tijdens de bijeenkomst meldde Diaz Guerra dat Santa Cruz momenteel 701 taxivergunningen lopen heeft, nadat er ongeveer dertig zijn ingetrokken wegens administratieve fouten of door schuld van de vergunninghouders of door nalatigheden, zoals het niet aanwezig zijn van de noodzakelijke documenten in het voertuig.

De vertegenwoordigers van de taxichauffeurs lieten de verantwoordelijke van Openbare Diensten weten dat zij, na een eerdere enquête onder collega's, bijna unaniem voorstander zijn van de instandhouding van de helft van het voertuigenpark en van het personeel in actieve dienst.

Guillermo Díaz Guerra onderschrijft om het voorstel om 50% van het personeel elke dag in dienst te houden tot medio september, tot wanneer de Raad van Bestuur van de Taxivereniging opnieuw wordt bijeengeroepen, in een driemaandelijkse vergadering.

Vanaf dat moment kan er gekeken worden of het quotum kan worden verhoogd naar 75% of naar een absolute normalisering van de taxisector met 100%.