Arona helpt de taxisector

Geschreven op 31-07-2020
Guy Devos


De gemeenteraad van Arona heeft via de departementen Economische Promotie en Werkgelegenheid en Vervoer de buitengewone subsidies voor het onderhoud van de taxisector in de gemeente goedgekeurd.
Het gaat om een steunpakket van 200.800 euro dat tot doel heeft de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie, die met de uitgevaardigde maatregelen tot een sterke daling van de inkomsten van de sector heeft geleid, tot een minimum te beperken.

Het bedrag van de steun bedraagt 800 euro per vergunningsplichtig, op voorwaarde dat er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

De aanvrager moet in het bezit zijn van een taxivergunning uitgereikt door de gemeente Arona en moeten aan het werk zijn geweest tijdens de alarmperiode. Zij moeten zijn ingeschreven in de speciale regeling voor zelfstandigen en moeten in orde zijn met hun verplichtingen inzake belastingen en sociale zekerheid vanaf de datum van de aanvraag van de subsidie.

De vergoeding moet dienen om de uitgaven van onder meer volgende zaken te bekostigen: aankoop van uitrusting voor persoonlijke beschermingsmiddelen of de vaststelling van gezondheids- en hygiënemaatregelen om de verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan, met inbegrip van maskers, bescherming tegen spatten, vloeistofdichte jassen en wegwerphandschoenen.
Ook om de sociale zekerheidsbijdragen van zelfstandige te kunnen betalen, voor de uitgaven aan boekhouding, belasting- en arbeidsadvies, voor de kosten van verplichte verzekeringspolissen en voor de aankoop van brandstof.

Deze uitgaven moeten worden gedaan tussen de datum waarop de oproep tot het indienen van subsidies wordt gedaan en 31 december 2020. De steun zal betaald worden vóór het einde van de motiveringsperiode (28 februari 2021).