Wordt de Britse quarantaine dra opgeheven?

Wordt de Britse quarantaine dra opgeheven?

Geschreven op 02-08-2020
Guy Devos


De president van de Canarische Eilanden, Ángel Víctor Torres, heeft tijdens de Conferentie van regionale voorzitters in La Rioja, voorgesteld een nieuwe belasting in te voeren.
Daardoor wordt het mogelijk om op alle luchthavens van de Europese Unie (EU) diagnostische tests voor het coronavirus uit te voeren en te zorgen voor meer veiligheid in het luchtverkeer, zolang een afdoend vaccin tegen het COVID-19-virus ontbreekt.

Hij gaf blijk van vertrouwen dat het Verenigd Koninkrijk, na de intense inspanningen van de regering, de twee weken durende quarantaine voor reizigers die van de Canarische Eilanden terugkeren, volgende week zal afschaffen.

De voorgestelde belasting, die Torres aan Premier Sánchez heeft doorgegeven moet laatstgenoemde met de rest van de EU-leiders bespreken en zou slechts een tijdelijk maatregel zijn, in afwachting dat er een effectief vaccin komt.
Volgens Torres zou dit initiatief worden gekanaliseerd via het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, het EASA, om meer monitoring, tracking en vooral meer controle aan de grenzen uit te oefenen.

Hij wees erop vertrouwen te hebben in het Verenigd Koninkrijk, om de Canarische Eilanden te verwijderen van de lijst van bestemmingen waardoor reizigers na een bezoek aan de Canarische Eilanden in quarantaine moeten worden geplaatst.
Hij hoopt dat dit volgende week zal worden aangepast met een relevante Britse wetswijziging, aangezien er in de huidige regelgeving geen uitzonderingen zijn voorzien per regio.

In dit verband zei Torres dat de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk nu urgent en prioritair zijn voor de Canarische Eilanden, en als dit compromis kan bereikt worden, dat de tests enkel zullen worden toegepast op degenen die er vrijwillig om vragen.

Hij voegde eraan toe dat er ook contact is geweest tussen de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken en haar Britse tegenhanger, evenals tussen Ministers van Volksgezondheid en bovenal tussen Sánchez en premier Boris Johnson.