197 snelheidsovertredingen in één week

197 snelheidsovertredingen in één week

Geschreven op 02-08-2020
Guy Devos


De radardienst of flitspatrouille, die afhankelijk is van de groep van de lokale politie van Santa Cruz de Tenerife, heeft in de tweede week van juli 197 snelheidsovertredingen geregistreerd. Deze gegevens zijn afkomstig ddor de deelname aan de, door het Dirección General de Tráfico (DGT), gesponsorde campagne om de snelheid op de Spaanse wegen te beter te controleren.

De hoogte van de boetes varieert tussen 200 en 600 euro, afhankelijk van welke snelheidsovertredingen op welke weg werd begaan. Er zij aan herinnerd dat de niet-naleving van de toegestane maximumsnelheden op stads- en interlokale wegen, een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen is.

Bovendien zijn snelheidsovertredingen de grootste oorzaak voor de toename van materiële schade en persoonlijke letsels bij een verkeersongeval. Conclusie van de campagne in en om Santa Cruz: van het totaal aantal gecontroleerde voertuigen was 3,87 procent in overtreding met de snelheidsregelgeving.

Wat betreft de maximumsnelheden die tijdens de geldigheid van deze campagne zijn vastgesteld, is het de moeite waard om te vermelden dat er voertuigen tot 103 kilometer per uur op de weg naar San Andres zijn geflitst; of met 100 kilometer per uur op de Avenida Benito Pérez Armas, daar waar de snelheidslimiet op deze wegen is vastgesteld op 50 km/h.

De lijst met snelheden die door de Radardienst van de lokale politie wordt gepubliceerd, bevat ook opmerkelijke uitschieters zoals op de Avenida Luis Celso García (91 km/u), een ander voertuig rijdt aan 90 km/h op de TF-28 naar het zuiden, nog een andere weggebruiker rijdt met 84 km/h over de Avenida Anaga en op de Avenida Hespérides zoeft een voertuig voorbij aan 80 km/h.

Nog even vermelden dat de lokale politie van Santa Cruz al jarenlang de locatie van de snelheidsradars meldt via haar Twitter-account @PoliciaLocalSC.