Groene waterstof op Tenerife

Groene waterstof op Tenerife

Geschreven op 08-09-2020
Guy Devos


De eilandregering Cabildo of Tenerife zal samen met het Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) en het Agencia Insular de Energía de Tenerife, deelnemen aan Triple Alliance of Hydrogen. De TAH is het resultaat van de samenwerking van drie Europese waterstofprojecten GenComm, Seafuel en HUGE, die de vooruitgang zal stimuleren in de overgang naar groene waterstof in Europa en naar een snellere afname van de koolstofuitstoot.

Minister Enrique Arriaga zei dat de samenwerking van ITER aan dit project van groot belang is en dat we Tenerife in de voorste gelederen moeten plaatsen in de overgang naar groene waterstof.

De Eilandsraad is duidelijk dat de toezegging betrekking heeft op hernieuwbare energiebronnen, die op het eiland al op veel plaatsen aanwezig zijn. Dit vormt de as van ons ecologisch beleid en daarom is de deelname van ITER uiterst belangrijk.

De integratie van deze drie projecten, die tot doel hebben de verschillende actoren met elkaar te verbinden, zal leiden tot een aanzienlijke internationale verandering en zal de sectorale koppeling van hernieuwbare energieën versnellen, waardoor de investeringen in hernieuwbare energieën in heel Europa kunnen worden uitgebreid.

De alliantie vergemakkelijkt op haar beurt de integratie van de productie en het gebruik van waterstof in de energiewaardeketen, wat leidt tot een nog grotere vermindering van de koolstofuitstoot, wat essentieel is in de huidige klimaatomstandigheden.
Op deze manier zullen de resultaten van de proefinstallatie, die in het kader van het Seafuel-project wordt ontwikkeld en die de eerste waterstofproducent op Tenerife zal zijn, niet alleen kunnen worden geëxporteerd naar de regio's die aan het project deelnemen, maar naar heel Europa dankzij de Triple Alliance of Hydrogen. gdv