Gebrek aan personeel bij politie

Gebrek aan personeel bij politie

Geschreven op 08-09-2020
Guy Devos


De lokale politie van Santa Cruz meldt een gebrek aan personeel om op de naleving van de COVID-19-maatregelen te controleren.

De grootste politievakbond CSIF betreurt dat het de agenten zijn geweest die de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de gezondheidsregels op zich hebben genomen, zonder dat dit hen werd opgelegd door enige publieke entiteit.
De vakbonden stellen in een verklaring het gebrek aan personeel aan de kaak die de gezondheidsorders moeten uitvoeren die zowel door de Spaanse staat als door de autonome gemeenschap van de Canarische Eilanden werden uitgevaardigd om de bevolking te beschermen tegen het COVID-19-virus.

Wij citeren de tekst hieronder.

De lokale politie van de hoofdstad Santa Cruz heeft haar eigen taken nooit stopgezet, in tegenstelling tot de rest van het gemeentepersoneel. Van carnavalsevenementen tot een zware calima, steeds heeft het gemeentelijke veiligheidskorps de verantwoordelijkheid op zich genomen om te waken over de gezondheid en het leven van de mensen, zonder dat dit werk wordt erkend door een publieke entiteit.

Tijdens de zomerperiode neemt de helft van het sterk onderbezette personeel hun welverdiende vakantie, waarbij de dienstregeling wordt teruggebracht tot vijftig procent. Bij alle agenten is het erg moeilijk om de gezondheidsorders af te dwingen, naast de dagelijkse taken die door de lokale politie moeten worden uitgevoerd.
Aan deze situatie moeten we de quarantaines toevoegen die door het besmet personeel moet worden ondergaan, wat de capaciteit van het veiligheidskorps nog verder ondermijnt.

Als we deze psychosociale risico's in het politiekorps toevoegen aan de huidige situatie gedurende de coronacrisis, hebben we geen andere keuze dan ons als vakbond zorgen te maken over de psychofysische problemen waar de agenten mee te maken hebben. We zijn erg bang dat er in de toekomst, als er op korte termijn geen actie wordt ondernomen, niemand meer aanwezig zal zijn om de beschermingsmaatregelen voor de bevolking af te dwingen. gdv