Herbestemming voor de raffinaderij

Herbestemming voor de raffinaderij

Geschreven op 11-09-2020
Guy Devos


Schepen/wethouder voor stadsplanning in Santa Cruz, Carlos Tarife, heeft aangekondigd dat er een werkgroep zal worden opgericht voor de heroriëntatie van de raffinaderij in het hoofdstedelijk gewest. De werkgroep zal bepalen hoe deze operatie zal worden aangepakt, hetzij door middel van het General Ordinance Plan (PGO) dat wordt uitgevoerd, hetzij door middel van een project van regionaal belang.

De werkgroep wordt gevormd door een afvaardiging van de Canarische regering, de eilandregering, Cabildo van Tenerife, de gemeenteraad van Santa Cruz, de opstellers van het PGO, Gestur en het College van Architecten.
De oprichting van deze werkgroep is van fundamenteel belang om stabiliteit en garanties te geven aan de grootste stedelijke ontwikkelingsoperatie op de Canarische Eilanden. De werkgroep komt deze maand nog, voor de eerste keer samen.

Carlos Tarife legt uit dat, naast de overeenkomst tussen het Havenbedrijf en Cepsa over de locatieverschuiving van de huidige activiteit van de raffinaderij, de werkgroep als doel heeft de beste stedenbouwkundige instrumenten te gebruiken om deze operatie, aan te pakken.

Wat de mogelijke locaties betreft, zei de burgemeester dat de huidige activiteit van de raffinaderij momenteel de opslag en distributie van brandstof omvat, en dat het nog valt te bezien of dit kan verplaatst worden naar een andere locatie. Er zijn daaromtrent gesprekken gevoerd, maar er is uiteindelijk geen definitieve beslissing genomen.

We onthouden dat de gemeenteraad en Cepsa reeds in 2018 een overeenkomst voor de regeneratie van deze gronden hebben ondertekend, door middel van een project genaamd Santa Cruz Verde 2030, dat de ontwikkeling van een groot gebied van ongeveer 573.000 vierkante meter voor openbaar gebruik en winstgevende exploitatie overwoog. gdv