Steun aan zelfstandigen en bedrijven

Steun aan zelfstandigen en bedrijven

Geschreven op 12-09-2020
Guy Devos


De gemeenteraad van La Laguna zal, via het Departement Handel en Nijverheid, die geleid wordt Maria Jose Roca, een subsidie van 3.000 euro geven aan elk van de bedrijven en zelfstandigen in de gemeente die kunnen genieten van de subsidiemogelijkheid om de financiële gevolgen van de COVID-19 te verzachten. Dit is meteen een van de grootste directe subsidies die op de Canarische Eilanden wordt gegeven voor de commerciële sector.

In totaal hebben 1.156 bedrijven en zelfstandigen in de gemeente een aanvraag ingediend. Vanaf maandag wordt een periode van vijf kalenderdagen voorzien om foutief ingediende formulieren te regulariseren.
Tot nu toe zijn 534 aanvragen goedgekeurd. Onder de foutief ingediende aanvragen zijn er 263 die gemakkelijk te corrigeren zijn, aangezien zij alleen basisdocumentatie zoals de identiteitskaart hoeven te verstrekken. Daarom schat de commerciële dienst van de gemeente dat ongeveer 800 bedrijven zullen genieten van deze extra subsidiëring. Dit is bijna 70% van de bedrijven.

Maria Jose Roca legt uit dat er de voorbije dagen meer dan duizend bedrijven en zelfstandigen hebben opgebeld en dat iedere beller is opgenomen in de verwerking van de registratie.
Vanaf 21 september zal de documentatie door het desbetreffend departement worden herzien met het oog op de opstelling van de definitieve lijst van begunstigden. Het voorstel zal vervolgens in het interventieverslag worden opgenomen en ter betaling aan de raad van bestuur worden voorgelegd.

‘Als we doorgaan met de meest redelijke hypothese van ongeveer 800 begunstigden, zal de gemeenteraad uiteindelijk 2,39 miljoen euro subsidies uitbetalen aan zelfstandigen en handelaars,’ zegt Roca. ‘Zodra deze bedragen zijn betaald, zullen we overwegen om een nieuw voorstel tot subsidiëring aan te bieden. gdv