Vernieuwing rijbaan niet voor morgen

Vernieuwing rijbaan niet voor morgen

Geschreven op 13-09-2020
Guy Devos


Het traject van de snelweg TF-1 naar El Puertito in Güímar, over de TF-61, wacht nog steeds op herstel, jaren nadat de werkzaamheden op dezelfde rijweg van de snelweg tot aan de begraafplaats zijn voltooid.
De werken worden niet aangevat, ondanks het feit dat het project is goedgekeurd en er 2,6 miljoen euro is vrijgemaakt.

Het enige wat nog moet gebeuren is de ondertekening van een overeenkomst door het gemeentebestuur voor het onderhoud van de verlichtingspalen en de straatverlichting, alsook de onteigening van zeven grondeigendommen die naast de rijweg liggen, vooraleer de werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden.

Het project dat ‘de toegang tot de Puertito de Güímar’ wordt genoemd, werd jaren geleden goedgekeurd en werd unaniem goedgekeurd als een dringend project om aldus de onteigeningsprocessen te versnellen.

Zowel de burgemeester, Airam Puerta, als de president van Fepeco, Óscar Izquierdo, waren het eens over de noodzaak om de werkzaamheden onmiddellijk uit te voeren, omdat de weg onveilig is voor alle weggebruikers. De weg wordt dagelijks door 11.800 voertuigen gebruikt.
Er moet zo snel mogelijk actie worden ondernomen. Idealiter zou het werk dit jaar moeten beginnen, dixit het gemeentebestuur.

De renovatiewerkzaamheden omvatten de verbetering van het platform voor het wegverkeer en de verbreding tot drie meter van het voetpad, plus nog eens anderhalve meter landschappelijk gebied dat de dubbele rijbaan scheidt van het voetpad.
Ook de conditionering van de bushaltes, de openbare verlichting en de afwateringselementen is voorzien in de planning. gdv