Fraude bij wegenwerken

Geschreven op 15-10-2020
Guy Devos


Ten gevolge van een intern onderzoek van de Cabildo van La Palma, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur, zijn vermeende economische en financiële onregelmatigheden aan het licht gekomen bij verschillende asfaltwerken op La Palma.
Het dossier wordt nu naar de bevoegde rechtbank gestuurd voor het aanwijzen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheden. Er zijn bewijzen gevonden van fraude, verduistering van overheidsgelden en van omkoping.

Het onderzoek werd door de regering zelf ingesteld na verdenkingen en de daaropvolgende bewijzen, dat de gegunde werken niet voldeden aan de overeengekomen specificaties en qua materiële uitvoering niet overeenkwamen met de economische beschrijvingen van het lastenboek.

De onjuiste uitvoering van verschillende opdrachten die aan hetzelfde wegenbouwbedrijf werden aanbesteed voor het asfalteren van verschillende wegen in El Time, Las Angustias en aan de kust van Tijarafe, werden tegen het licht gehouden. De contracten hadden een gezamenlijke waarde van ruim 1,4 miljoen euro.
Bepaalde geasfalteerde oppervlakken, zoals de technische studie aantoonde, werden niet uitgevoerd onder de gecontracteerde voorwaarden. Er werd vooral veel minder asfalt gelegd dan contractueel was overeengekomen.

Cijfers over de onregelmatige uitsparingen worden geschat op meer dan de helft van de waarde van het werk. Dit is ongeveer 800.000 euro minder in materiële uitvoering. Zo werd volgens testen op verschillende wegvakken minder dan de helft van het gecontracteerde bedrag geasfalteerd gebruikt.

Het oneerlijke beheer van overheidsgelden brengt volgens het strafrechtelijk wetboek mogelijke fraude bij de uitvoering van overheidsopdrachten, verduistering van overheidsgelden en omkoping of het handelen voor andere doeleinden dan de aan de overheid toevertrouwde opdracht, ten eigen bate of ten bate van een derde, met zich mee. gdv

LEES HIER ALLE NIEUWSBERICHTEN VAN VANDAAG!

Lees dagelijks het laatste nieuws over Tenerife en de Canarische Eilanden via onze app of onze website : www.tnttenerife.com

Hebt u onze app nog niet gedownload, doe dat dan snel : https://apps.apple.com/app/id1493013474 (Apple) of https://bit.ly/2sZJ4Cd (Android).