Extra geld om de ontvolking op het Canarische platteland te voorkomen

Geschreven op 25-04-2021Het ministerie van Openbare Werken van de Canarische Eilanden zal dit jaar een buitengewoon bedrag van 14,5 miljoen euro uittrekken om de ontvolking op het Canarische platteland te voorkomen door de renovatie, de aankoop en de bouw van woningen in de gemeenten van minder dan 20.000 inwoners te stimuleren.

De bevoegde minister, Sebastián Franquis, verklaarde dat dit buitengewone fonds voor renovatie en acquisitie samen met Fecam zal worden beheerd en zal worden verdeeld onder de gemeentebesturen met een lage bevolking en het heeft twee doelstellingen. Enerzijds het vergroten van het aanbod van sociale huurwoningen door de renovatie van niet meer gebruikte gebouwen in gemeentelijke eigendom en anderzijds als subsidies voor het aanpassen van particuliere woningen, die daarvoor in aanmerking komen.

Er werd nog een tweede steunfonds opgezet dat rechtstreeks zal worden beheerd door de regering van de Canarische Eilanden voor de bouw van nieuwe gesubsidieerde woningen met openbare bescherming om burgers met lagere inkomens te helpen fatsoenlijke en adequate huisvesting te kopen of te huren tegen betaalbare prijzen. De bedoeling is om 614 woningen te bouwen in een periode van 5 jaar.

Al deze acties zijn gericht op het bereiken van de doelstelling van het Huisvestingsplan 2020-2025, namelijk het behoud van het bevolkingsaantal in de landelijke omgeving en het voorkomen van de vlucht van de inwoners naar de grote steden van de archipel.


LEES HIER ALLE NIEUWSBERICHTEN VAN VANDAAG!

Lees dagelijks het laatste nieuws over Tenerife en de Canarische Eilanden via onze app of onze website : www.tnttenerife.com

Hebt u onze app nog niet gedownload, doe dat dan snel : https://apps.apple.com/app/id1493013474 (Apple) of https://bit.ly/2sZJ4Cd (Android).