De inspecteurs van Volksgezondheid hekelen de onzekerheid en verwaarlozing

Geschreven op 15-07-2021De inspecteurs van Volksgezondheid kwamen gisteren bijeen voor het parlement van de Canarische Eilanden om "de onzekerheid en de verwaarlozing" van de dienst aan de kaak te stellen, aangezien er sinds 2007 geen nieuwe personeelsleden zijn bijgekomen.

Momenteel zijn er 125 personeelsleden, dat betekent een gemiddelde van één inspecteur voor elke 25.000 inwoners, terwijl er in de rest van het land één inspecteur is voor elke 12.000 inwoners.

Ze protesteren tegen de ongenaakbare werkdruk waardoor er niet voldoende inspecties kunnen worden uitgevoerd; bovendien is er ook een gebrek aan materiaal om hun werk uit te voeren en hebben ze geen voertuigen om zich te verplaatsen.

Het stakingscomité bevestigt dat het altijd te goeder trouw heeft gehandeld, maar betreurt het gebrek aan reactie van de overheid om de problemen op te lossen die alle Canarische Eilanden treffen. Op de voorstellen die werden gedaan, is geen enkele reactie gekomen sinds de staking op 31 mei begon, wat hen ertoe heeft aangezet de protesten voort te zetten van wat zij beschouwen als een gebrek aan interesse om de situatie op te lossen.

Ze herinneren er nogmaals aan dat het ministerie van Volksgezondheid als enige verantwoordelijk is voor de ernstige risico's voor de volksgezondheid van de Canarische burgers. Acties en inspecties zijn stopgezet en sommige monsters van water en voedsel worden niet meer uitgevoerd wegens een gebrek aan middelen.


LEES HIER ALLE NIEUWSBERICHTEN VAN VANDAAG!

Lees dagelijks het laatste nieuws over Tenerife en de Canarische Eilanden via onze app of onze website : www.tnttenerife.com

Hebt u onze app nog niet gedownload, doe dat dan snel : https://apps.apple.com/app/id1493013474 (Apple) of https://bit.ly/2sZJ4Cd (Android).