Niveau van armoede steeg met 49% op de Canarische Eilanden in 2020

Geschreven op 11-09-2021Het niveau van ernstige armoede groeide in 2020 met 49% op de Canarische Eilanden en treft nu al 373.665 mensen, dat is maar liefst 16,5% van de totale bevolking van de archipel, volgens gegevens verzameld door het ‘Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español’ (EAPN-ES) in het tweede rapport 'The Map of Severe Poverty in Spain.

Met deze cijfers groeit de archipel met meer dan vijf punten in één jaar tijd en staat het bovenaan de lijst gepositioneerd als de autonome gemeenschap met het hoogste percentage van de bevolking in ernstige armoede, voor de Valenciaanse Gemeenschap en Asturië met respectievelijk 13,4% en 12,2%.

In gans Spanje leven in totaal 4,5 miljoen mensen (9,5% van de bevolking) in ernstige armoede en 72% is Spaans.

Volgens de laatste beschikbare gegevens van de enquête naar de levensomstandigheden (juli 2021) verkeert een huishouden in ernstige armoede als het te consumeren bedrag niet hoger is dan 6.417,3 per jaar. Dat wil zeggen dat elke volwassen persoon moet rondkomen van minder dan 281 euro per maand in het geval van een gezin met twee volwassenen en twee minderjarigen, en met minder dan 535 euro per maand als ze alleen wonen.

EAPN Spanje herinnert eraan dat deze mensen met dit budget al hun behoeften moeten dekken en het erg moeilijk hebben met het maken van keuzes. 53% heeft een gemiddeld opleidingsniveau.

Verder blijkt uit het onderzoek dat 14,1% van de meisjes, jongens en adolescenten (17 jaar of jonger) in deze situatie leeft op de Canarische Eilanden, een cijfer dat in schril contrast staat met de 8,6% in de rest van Spanje.