Adeje wordt een ‘Smart Tourist Destination’

Geschreven op 11/03/2022Adeje en het bedrijf T-Systems bouwen samen aan het ‘AERO-PULSE-stadsplatform’, een digitaal systeem met 14 functies, inclusief een slim beheerssysteem voor de 10 stranden in de gemeente. Hiermee wil Adeje zich presenteren als een ‘Smart Tourist Destination’.

Het project heeft een prijskaartje van 5.639.506 euro en zal de dimensionering van de diensten, die het hele jaar door beschikbaar zijn voor de lokale burgers en de toeristen, vergemakkelijken door de monitoring van de toestroom op de stranden dankzij een camerasysteem met verschillende telstrategieën. De stranden die in het project werden opgenomen zijn: Troya I, Troya II, Playa del Bobo, La Pinta, Torviscas, Fañabé, Playa del Duque Norte en Duque Sur, La Enramada en Ajabo.

Samen met deze systemen krijgen de lokale burgers en de toeristen ook interactieve informatiepunten.

De burgemeester van Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, verklaarde dat het lange proces dat ze bijna twee jaar geleden begonnen eindelijk zijn laatste fase ingaat. Adeje kiest voor de digitale transitie op alle gebieden als een fundamenteel instrument om de dienstverlening aan de burgers en de toeristische bestemming te verbeteren. Het gaat om investeren zodat de nieuwe digitale en technologische hulpmiddelen, die we tot onze beschikking hebben, onze toeristische bestemming en de aandacht voor de bezoekers verbeteren. Bovendien helpt dit systeem ons om onze CO2-voetafdruk en uitstoot te verminderen, verzekerde de burgemeester.

Naast het slim beheer van de stranden omvat dit nieuwe systeem ook de volgende functies:

Intelligente verlichting : 235 lichtbeheerelementen zullen in heel Adeje worden geïnstalleerd om gegevens te verzamelen over het verlichtings- en elektriciteitsverbruik en om de armaturen op afstand te kunnen beheren.

Slimme irrigatie- en meteorologische oplossing : Adeje zal het waterverbruik van 8 parken kunnen monitoren en optimaliseren, waar ook meteorologische stations zullen worden geïnstalleerd om de klimatologische omstandigheden te kennen.

Slim afvalbeheer : optimalisatie van de afvalinzameling dankzij de monitoring van 16 inzamelwagens en meer dan 600 containers.

Toeristisch WiFi-netwerk : uitrol van 67 gratis WiFi-toegangspunten die de inwoners en de toeristen toegang zullen geven tot de onlinediensten die door de gemeenteraad worden aangeboden.

Intelligent parkeersysteem : dat het gemakkelijker maakt om chauffeurs naar 7 openbare parkeergarages te leiden.

Energie-efficiëntie van gebouwen : het zal de energie-efficiëntie van 37 openbare gebouwen verbeteren door het elektriciteitsverbruik, de temperatuur en de milieuparameters te monitoren.