Protestacties en stakingen van de Canarische transportsector

Geschreven op 24/03/2022De transportsector, zowel van goederen als passagiers op de Canarische Eilanden, sluit niet uit dat er nog stakingen zullen volgen als de regionale regering geen economisch noodplan voor de sector ontwerpt in het licht van de brandstofcrisis, die de levensvatbaarheid van veel bedrijven in gevaar brengt.

De Federatie van Transportondernemers (FET) heeft gemeld dat bedrijven in de goederen- en personenvervoersector, waaronder kleine zelfstandige ondernemers, grote bedrijven en coöperaties, hebben ingestemd met het bijeenroepen van een gemotoriseerde demonstratie als eerste protestmaatregel tegen de onvoldoende reactie van het ministerie, dat een eenmalige betaling van 1.000 euro per voertuig aanbiedt. Deze maatregel compenseert op geen enkele manier de extra kosten van brandstof.

Wat de regering van de Canarische Eilanden betreft, heeft de sector zijn ongenoegen geuit vanwege het gebrek aan reactie, zowel tijdens de pandemie als tijdens de huidige brandstofcrisis, en daarom roept ze de regionale overheid op om de Canarische belasting op brandstof te laten vallen.

De FET heeft tegelijkertijd gewaarschuwd dat er nog meer stakingen van de sector zullen volgen indien er geen degelijk economisch noodplan van de Canarische regering komt.

Het steunplan van 500 miljoen euro dat de regering aan de goederentransportsector heeft aangeboden als oplossing voor de stakin,g die al negen dagen aan de gang is, is niet in goede aarde gevallen. Ondertussen waarschuwen bedrijven als Danone voor een tekort aan grondstoffen waardoor het productieproces zal worden onderbroken.