Wordt de bedevaart van Valle San Lorenzo cultureel erfgoed?

Geschreven op 26/04/2022


De regeringsgroep van Arona zal een institutionele motie promoten waarin zij de Cabildo van Tenerife aanspoort om de ‘Romería de Nuestra Señora de Fátima del Valle San Lorenzo’ uit te roepen tot immaterieel cultureel erfgoed vanwege de overduidelijke rijkdom aan erfgoed, de uniekheid en de historische waarde.

De ‘romería’ bestaat al meer dan 70 jaar en een belangrijke factor is ook de plaats waar het wordt gevierd namelijk in La Centinela, in de omgeving van de ‘Roque de Jama’, een van de grote archeologische en natuurlijke schatten van Tenerife.

De afdeling Historisch Erfgoed van Arona overweegt ook onderzoeks- en reddingsprojecten op te starten voor alle culturele activa die verband houden met het traditionele festival, evenals alle noodzakelijke acties te ontwikkelen met als doel dat de bedevaart wordt uitgeroepen tot cultureel erfgoed.

De burgemeester van Arona, José Julián Mena, benadrukt het belang van het beschermen van deze traditie, zodat deze kan worden bewaard en doorgegeven aan toekomstige generaties, waardoor ontmoetingen tussen generaties, harmonie en gemeenschapsleven mogelijk worden.

De ‘Romería de Nuestra Señora de Fátima’ werd een eerste maal gehouden op 3 mei 1950 als een vorm van volksdevotie en evolueerde tot een van de meest aantrekkelijke in het zuiden van het eiland.