Veel verzet tegen de beperkingen in het Teide Nationaal Park

Geschreven op 06/06/2022Het voorlopige masterplan van het Teide Nationaal Park, dat zeker nog niet definitief is, zal de toegang met de auto, het aantal mensen en de sportactiviteiten beperken en de straffen voor vandalisme verhogen.

Het departement voor ecologische transitie van de Canarische regering heeft het voorlopige ontwerp van het Masterplan voor het gebruik en het beheer van het park beschikbaar gesteld voor het publiek en er is onmiddellijk enorm veel verzet tegen gekomen. Geïnteresseerde personen en entiteiten kunnen tot 5 juli het document raadplegen, opmerkingen maken en suggesties doen. Zaterdag was er reeds een betoging in Roques de García van vooral atleten, toeristische bedrijven en audiovisuele ondernemers, terwijl milieuactivisten blij zijn met het voorstel.

De bevoegde minister, José Antonio Valbuena, heeft naar aanleiding van de kritiek laten weten dat het om een voorlopig voorstel gaat en dat het definitieve document zoveel mogelijk rekening zal houden met de opmerkingen die worden gedaan. Het uiteindelijke document zal niet lijken op het document dat momenteel voorligt en de verschillen zullen liggen in de bijdragen die we ontvangen van de burgers, entiteiten, groepen en overheidsdiensten, waarbij er een evenwicht moet gevonden worden tussen de voorstellen en de bescherming van deze bevoorrechte omgeving.

Het doel van het Masterplan is om de toegang van privévoertuigen zoveel mogelijk te verbieden/beperken en er zullen pendelbussen in de plaats worden ingezet om het park te bezoeken. Enkel doorgaand verkeer is nog toegelaten om zich van de ene plaats van het eiland naar een ander plaats te begeven, zonder te parkeren.

Fietsen mag enkel nog op de geasfalteerde wegen en niet meer op de bos- en wandelpaden en ook trailrunning is niet meer toegestaan.

Alberto Hernández, voorzitter van de Canarische Atletiekfederatie, wijst erop dat dit een negatief effect zal hebben op het sporttoerisme en de economie op Tenerife aangezien het niet kunnen organiseren van trailraces die door het park lopen een zeer belangrijke toeristische attractie is die atleten aantrekt. Ook professionele atleten uit andere sporten die op Tenerife voor een langere periode komen trainen, zullen andere oorden opzoeken.

Ik ben geen voorstander van verbieden of bestraffen, omdat ik altijd heb geloofd dat sensibiliseren de beste manier is. Als we ons allemaal voldoende verantwoordelijk voelen en daarnaar handelen, kunnen we misschien zonder al te veel beperkingen van het Nationaal Park genieten, oordeelde Hernández.

Ook Clúster Audiovisual de Canarias (CLAC) heeft zijn bezorgdheid geuit over het nieuwe ontwerp van het Masterplan waarin het verbod op audiovisuele activiteiten voor reclamedoeleinden is opgenomen. De tekst bevat enkele uitzonderingen voor audiovisuele werken die een informatief karakter hebben maar deze beperkingen betekenen een bijna volledig verbod op filmen in het Teide Nationaal Park, aldus de woordvoerder van CLAC.

Het is duidelijk dat het definitieve Masterplan zal verschillen van het huidige voorstel maar de vraag is in hoeverre de overheid rekening zal houden met de opmerkingen van de mensen.