Armoede op de Canarische Eilanden neemt toe

Geschreven op 14/06/2022In 2021 heeft Cáritas Diocesana ongeveer 14.774 gezinnen op de Canarische Eilanden geholpen, dat wil zeggen meer dan 53.000 mensen, wat een stijging betekent van 17,32% in vergelijking met 2020, een jaar waarin de organisatie al een groei van 83% had doorgemaakt in vergelijking met 2019.

De terugkeer naar de normaliteit en het economisch herstel zijn niet in het voordeel van de meeste arme mensen op de Canarische Eilanden. De kloof is alleen maar groter geworden na het einde van de pandemie, zei de algemeen secretaris van Cáritas Diocesana de Canarias, Caya Suárez.

Cáritas heeft ook gewaarschuwd voor de groei van het aantal ‘werkende mensen’ die ondanks hun job toch hun toevlucht moeten nemen tot de organisatie om in hun basisbehoeften te voorzien, hoewel het heeft aangegeven dat 72,6% van de mensen werkloos is, 57,4% ontvangt geen enkele vorm van inkomen en 40,6% heeft minderjarigen onder hun hoede.

Evenzo heeft 81% van de mensen die door Cáritas worden ondersteund geen eigen huis en heeft meer dan 30% te maken met onzekere of ontoereikende huisvestingssituaties.

Deze ernstige armoede brengt bovendien met zich mee dat de mensen, die ziek zijn of medische hulp nodig hebben, hun medische behandeling hebben stopgezet en er wordt ook een aanzienlijke toename van geestelijke gezondheidsproblemen vastgesteld, evenals een grotere fysieke achteruitgang onder de daklozen.

63% van de mensen die hulp zoeken, zijn vrouwen tussen de 40 en 59 jaar waarvan acht op de tien alleenstaande vrouwen zijn met minderjarigen onder hun hoede.

De directeur van Cáritas Diocesana de Canarias, Gonzalo Marrero, betreurt dat de armoedesituatie van duizenden Canariërs is verslechterd en een structurele realiteit is geworden.