Komt het eerste ‘Mariene Nationaal Park’ van Spanje op El Hierro, of toch niet?

Geschreven op 12/07/2022Het eerste ‘Mariene Nationaal Park’ verdeelt de bevolking en de politieke autoriteiten van het eiland. Sommigen wijzen op een gebrek aan informatie en de mogelijkheid dat het de beperkingen op hun activiteiten zal vergroten. Anderen, dat het iets enorm positiefs zou zijn.

Het is duidelijk, de meningen zijn verdeeld, maar de president van de Cabildo, Alpidio Armas, hoopt op de steun van de burgers van El Hierro maar hij houdt vol dat er nooit iets zal worden gedaan dat de lokale bevolking niet wil.

Hij is duidelijk voorstander van dit project en meldde dat er de afgelopen twee jaar bijeenkomsten zijn geweest met als doel de standpunten van de verschillende betrokken partijen nader tot elkaar te brengen. Evenzo zoeken ze naar oplossingen die de verklaring mogelijk maken van wat het eerste Mariene Nationaal Park van Spanje zal zijn.

Hij verduidelijkte ook dat er verschillende ontmoetingen zijn geweest met de groepen die hun activiteiten vooral uitoefenen binnen de grenzen van dit mariene park zoals de beroepsvissers, de recreatievissers en de duikcentra.

Het doel is de oprichting ervan te bereiken met de betrokkenheid en de goedkeuring van de samenleving van El Hierro. Er is reeds afgesproken dat de traditionele visserij wordt behouden en zijn er duikpunten opgenomen in het park.

Armas gelooft dat er veel meer positieve aspecten zijn dan negatieve en het zal nog meer nationale en internationale bekendheid geven aan El Hierro. Het park zal leiden tot de creatie van twintig directe banen op het eiland en tot een aanzienlijke financiële investering voor de oprichting en het daaropvolgende onderhoud ervan. Dat betekent in de toekomst minimaal 5 miljoen euro aan investeringen per jaar. Bovendien mogen we het kwaliteitszegel voor onze bestemming en de toeristeninkomsten, die het met zich meebrengt, niet vergeten.