De inwoners van La Gomera en El Hierro, de meest optimistische van de Canarische Eilanden

Geschreven op 26/07/2022


De inwoners van La Gomera en El Hierro zijn de meest optimistische van de Canarische Eilanden. Of in ieder geval degenen die de economische en politieke situatie het meest positief inzien, zowel op hun eigen eiland als op de Canarische Eilanden in het algemeen en in gans Spanje. De inwoners van Gran Canaria zijn over het algemeen het minst tevreden.

Deze conclusie blijkt uit de sociobarometer van de eilanden, een onderzoek in opdracht van de regering van de Canarische Eilanden op initiatief van het ‘Centro UNED Gran Canaria’.

In juni werden 3.185 Canariërs gevraagd naar hun perceptie van de economische, politieke en sociale situatie en de resultaten laten grote verschillen zien, afhankelijk van het eiland waar ze wonen, hoewel de foutenmarge van de enquête aanzienlijk toeneemt in de minder bevolkte gebieden.

Het grootste verschil tussen de eilanden doet zich voor wanneer gevraagd wordt naar de politieke situatie op hun eigen eiland. In totaal vindt 32,4% de politieke situatie op hun eiland als goed tot zeer goed, maar deze positieve perceptie schiet omhoog op La Gomera waar dit 50,2% bedraagt en in El Hierro loopt het zelfs op tot 51%. Op Fuerteventura daarentegen vindt slechts 26,9% de politieke situatie op het eiland goed tot zeer goed en op Gran Canaria is dat 29,1%.

Ongeveer dezelfde verhoudingen doen zich voor wanneer er gevraagd wordt naar de economische situatie op hun eigen eiland, hoewel hier de percentages dalen bij alle ondervraagden. 22,6% van de Canariërs vindt de economische situatie op zijn/haar eiland goed tot zeer goed. El Hierro steekt er ook hier bovenuit met 36,2%, gevolgd door de inwoners van La Gomera met 29,9%. Daarachter volgen respectievelijk Lanzarote, Tenerife, La Palma, Fuerteventura en Gran Canaria.

Wat betreft de economische situatie op de Canarische Eilanden in het algemeen staat El Hierro opnieuw op de eerste plaats met 36,3% die de economische situatie goed tot zeer goed vindt, gevolgd door La Gomera met 32%, La Palma, Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote en tot slot Gran Canaria met slechts 18,5%.

Maar wanneer het gaat over de gezinseconomie veranderen de dingen. Hierover zijn de inwoners van Lanzarote het meest positief met 45,4%, gevolgd door La Gomera en Tenerife. Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma en jawel, El Hierro zijn de eilanden waar de minst positieve reacties worden ontvangen.

Als het erom gaat de eindjes aan elkaar te kunnen knopen, hebben ‘slechts’ 24,9% van de inwoners van La Gomera hier problemen mee, te weten dat het gemiddelde voor de Canarische Eilanden op 36,7 procent ligt. Ook de inwoners van Lanzarote en Gran Canaria zitten onder dit gemiddelde. De inwoners van Fuerteventura, El Hierro, La Palma en Tenerife ondervinden hier de grootste problemen.