Canarische boeren moeten hun dieren laten slachten

Geschreven op 23/10/2022De SOS die voor de zomer door de veehouderij van de Canarische Eilanden werd gelanceerd, wordt steeds pijnlijker. De dreiging dat meer dan 50% van de landbouwbedrijven voor het einde van het jaar zal verdwijnen, is nu al een realiteit gezien de hoge kosten.

De algemeen secretaris van Asaga Canarias, Theo Hernando, verzekerde gisteren dat veel boeren hun dieren (vooral koeien en geiten) naar het slachthuis brengen om hun boerderij te onderhouden.

Hernando wees vooral op de kritieke situatie in de zuivelsector. De productiekosten per liter koemelk bedragen ongeveer 63 cent, terwijl er slechts 52 cent voor wordt betaald. Dit heeft ernstige gevolgen voor de lokale veestapel. Zonder dringende maatregelen zal de sector een ongekende achteruitgang ervaren die nog moeilijk te herstellen is. Bovendien verzekerde hij dat er op de Canarische Eilanden geen gebrek aan melk zal zijn omdat deze uit het buitenland wordt geïmporteerd, maar vele veebedrijven zullen sluiten. Hij herinnerde eraan dat de regering voor de zomer beloofde een akkoord te bereiken met de zuivelindustrie om de ​​prijs van melk vast te stellen op 60 cent, maar dit is niet gebeurd en nu is de situatie nog erger geworden.

De komst van nieuwe distributieketens heeft op de eilanden een prijzenoorlog ontketend waarbij verpakte melk, die uit het buitenland komt, tegen zeer lage prijzen wordt geïmporteerd waarmee de Canarische veehouders niet kunnen concurreren.

Deze situatie heeft ook gevolgen voor de kaasproductie omdat er veel geiten worden geslacht, waardoor de productie zal dalen. Er moet ook aan worden herinnerd dat veel van de dieren die worden geslacht, zijn gevoed en voorbereid voor de melkproductie, niet voor menselijke consumptie.