Opnieuw protesten tegen de bouw van een hotelcomplex in El Puertito (Tenerife)

Geschreven op 25/10/2022Duizenden mensen zijn afgelopen zaterdag in de hoofdsteden van Tenerife en Gran Canaria opnieuw op straat gekomen om te protesteren tegen twee grote bouwprojecten zoals de waterkrachtcentrale Salto de Chira op Gran Canaria en het toeristencomplex Cuna del Alma in Puertito de Adeje in het zuiden van Tenerife. De Canarische Eilanden zijn niet te koop, we houden ervan en verdedigen ze, zo luidt het.

Gezien de controverse die fel is aangewakkerd sinds de eerste steenlegging van het hotelcomplex Cuna del Alma is het belangrijk om het dossier en de verschillende stappen die tot nu toe zijn gevolgd en waaraan bijna alle overheidsdiensten hebben deelgenomen, te kennen.

Alle administratieve procedures die dit dossier heeft moeten doorlopen, zijn te allen tijde uitgevoerd in overeenstemming met de huidige wetgeving. De regering van de Canarische Eilanden, de Cabildo en de gemeenteraad hebben, binnen het kader van hun bevoegdheden, gedurende deze jaren positief over het project gerapporteerd. Elke tekortkoming en correctie die nodig was, werd adequaat uitgevoerd tot het moment van goedkeuring. Zoals het hoort, zijn de wetten en de regels van onze rechtsstaat in deze procedure nauwgezet nageleefd, aldus de schepen voor stadsontwikkeling van Adeje, Manuel Luis Méndez.

Wat betreft de bescherming van de natuurlijke omgeving en het respect voor het archeologisch en etnografisch erfgoed zijn wij de eersten die geïnteresseerd zijn in de bescherming ervan. Ook op deze milieu- en patrimoniale aspecten is er wetgeving van toepassing en op basis daarvan zijn de verschillende milieu-impactstudies goedgekeurd. Aangezien er de afgelopen maanden een klacht is neergelegd, werd deze conform de wet behandeld en hebben de bevoegde technici van de verschillende administraties zich opnieuw gunstig uitgelaten en zijn er corrigerende maatregelen genomen om de schade tijdens de voortzetting van de werken te vermijden.

Méndez is ervan overtuigd dat dit project zal bijdragen aan het herstel van een plaats in de gemeente Adeje die tot nu toe een grote achteruitgang kende. Iedereen die het gebied kent of heeft bezocht, heeft het kunnen zien, zo besluit hij.