Honderden dode vogels gevonden aan de Canarische kusten

Geschreven op 02/02/2023Meer dan duizend vogels zijn gestorven aan de Spaanse kusten als gevolg van de hevige wind en stormen die de afgelopen weken vooral de Cantabrische kust (500) en de Canarische Eilanden (350) hebben getroffen, zo meldt SEO/BirdLife, die waarschuwt dat dit cijfer waarschijnlijk ongeveer 20 procent van de dode exemplaren vertegenwoordigt.

De belangrijkste slachtoffers van deze weersomstandigheden zijn papegaaiduikers, zeekoeten, Jan-van-genten, sterns, drieteenmeeuwen en stormvogels, volgens de ngo die deze dode vogels registreert met de hulp van vrijwilligers via de mobiele applicatie ICAO.

Rekening houdend met het feit dat slechts 20 procent van het totaal aan de kusten wordt gevonden, zal de door de NGO geschatte impact veel groter zijn en zijn er waarschijnlijk reeds duizenden vogels gestorven en het aantal blijft elke dag toenemen.

De meest getroffen soorten zijn de pelagische vogels die het grootste deel van hun leven op volle zee doorbrengen en veel van de soorten die nu gevonden worden, komen niet zo vaak voor in Spanje, maar stormen en harde wind verzwakken ze, wat hun mobiliteit aantast en het zoeken naar voedsel bemoeilijkt.

De SEO/BirdLife geeft aan dat deze situatie doorgaans eens in de tien jaar voorkomt, hoewel de laatste in 2014 plaatsvond.