MASCAKLOOF NOG NIET OPEN

Geschreven op 23-12-2019
Guy Devos


Minister van Milieu, José Antonio Valbuena, heeft samen met de vicevoorzitter van de eilandraad en burgemeester Eva García een bezoek gebracht aan de renovatiewerken die uitgevoerd worden in en rond het populaire gehucht Masca.
De aanpassingen die de kloof veiliger moeten maken en de bewegwijzering van het wandelpad schieten goed op maar zijn nog ver van afgewerkt. Ook de renovatiewerken aan het bezoekerscentrum en de infrastructuur voor de bezoekersregulering vorderen gestaag.
Naar alle verwachting zal de hellekloof heropend kunnen worden in de zomerperiode.

De pier aan het strand van Masca werd gesloten op 26 februari 2018 door de gemeentelijke overheid van Buenavista del Norte, de gemeente waartoe Masca behoort. De februaristormen hebben roet in het eten gegooid van de infrastructuur die de toeristen na een zware wandeling aan boord moet krijgen van een vaartuig om hen terug te brengen naar de bewoonde wereld. Een flink meteorologisch dipje heeft schade aangericht aan de fundering, het loopvlak en de reling van de aanlegsteiger. Het krakkemikkig gedeelte werd helemaal gesloopt en onbruikbaar, toch als je het veilig wilt houden.

De voetgangersbrug bestond uit een 12 meter lang pad van gewapend beton, gebouwd tussen een rots in het water en een keienpartij die het strand moet voorstellen. Tot 22 februari werd het ondersteund door een centrale zuil met een diameter van 40 centimeter, eveneens gemaakt van gewapend beton.  Alle metalen onderdelen waren in een ver gevorderd stadium van oxidatie.

Om op een adequate manier een toeristische locatie met een grote ecologische waarde te reorganiseren moet je meer dan de kloof alleen onder handen nemen. Ook het parkeerprobleem en de mobiliteit moeten een oplossing aangemeten krijgen.
Het prijskaartje is niet onaardig en bedraagt 1 miljoen euro. Daarin is inbegrepen, het beveiligen en bewegwijzeren van de barranco, het aanleggen van een voetgangersbrug die van La Piedra naar El Turrón loopt, het betalen van de studie die het verkeersprobleem moet aanpakken en de realisatie van een systeem om de toegang tot het ravijn op een duurzame en veilige manier te beheren.

Wie in een nabije toekomst de kloof zal bewandelen mag zich verwachten aan controleposten. De eerste wordt aangelegd aan het startpunt, in de boerderij waar ook het bezoekerscentrum wordt gepland. Een tweede volgt halverwege de tocht en een derde punt wordt voorzien op zeeniveau. Dit moet de veiligheid van de wandelaars verhogen. Op deze manier zal er niemand meer achterblijven na zonsondergang.

Verder moet de weg naar en van Masca te verbeteren, met aangepaste parkeerfaciliteiten en een voetgangersgebied. Doel daarvan is het verkeer te reduceren, het gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen en de verkeersveiligheid te verhogen.
Hebben we dit reeds ergens gelezen? Jawel, bezoeken aan de Punta de Teno worden op dezelfde wijze geregeld.

In oktober 2019 doet de eiland een voorzichtige uitspraak en deelt mede dat de barranco terug open gaat in de zomer van 2020. Pas dan zullen alle werkzaamheden, aanpassingen en veranderingen zijn uitgevoerd.
Dit is onder meer het gereduceerd verkeersplan waaronder de realisatie van een parking voor bussen, het beveiligen van de kloof met controleposten, het verbeteren van het reddings- en interventiedispositief, het beperken van het aantal bezoekers, aanpassingen in het bezoekerscentrum, om maar de belangrijkste te noemen.
Als de heropening doorgaat op het aangestipte moment zal de barranco 2,5 jaar gesloten zijn geweest.

 Ontwerp van de nieuwe aanlegsteiger, inclusief het helikopterplatform