LAS GALLETAS OPGEPOETST

Geschreven op 25-12-2019
Guy Devos


De gemeente Arona zet alles op alles en wil zijn volledige grondgebied oppoetsen zoals alleen een blazoen kan opgepoetst worden. Natuurlijk kan niet alles in één keer en wordt er deel per deel van de gemeente onder handen genomen. Nu is Las Galletas aan de beurt en ook hier doet de gemeente een beroep op de eilandregering om een duit in het zakje te doen voor de aanleg van een nieuwe wandelpromenade langs de volledige waterlijn van Las Galletas.

De hervorming van de kustboulevard bestaat uit twee fasen.
De eerste en de meest complexe verandering is de sectie tussen de Rode Kruispost en de jachthaven, inclusief een uitbreiding van het strand en het kunstmatig laten verdwijnen van de Avenida del Atlántico en de omleiding van de wat noordelijker gelegen weg door de Finca de Don Virgilio.

De tweede fase, die de jachthaven met Punta del Viento verbindt is het verst gevorderd en beschikt over een werkingsbudget van 3,061 miljoen euro. Het project, dat planmatig en administratief compleet is uitgewerkt, omvat de modernisering en volledige hervorming van de bestaande wandeldijk, de aanpassing van de weg, de verbreding ervan tot aan de onteigende gebieden, de opheffing van architectonische barrières en het plaatsen van nieuw stadsmeubilair. Op deze manier zullen inwoners en toeristen kunnen genieten van een nieuwe infrastructuur met een hoger gebruikersniveau vergeleken met de bestaande toestand.
Opmerkelijk is dat er binnen deze fase slechts één onteigeningsprocedure loopt.

Uiteraard zullen deze realisaties gepaard gaan met de gebruikelijke ongemakken want de werken omvatten sloop- en grondwerken, weg- en trottoirwisselingen, funderingswerken, de aanleg van irrigatie- en rioolwaterinstallaties en het plaatsen van nieuwe straatverlichting.

De burgemeester van Arona, José Julián Mena, heeft erop gewezen hoe belangrijk het is dat iedereen zich achter dit project schaart omdat deze realisatie een groot gemeentelijk belang inhoudt en dat het geheel zal bijdragen tot een economische heropleving van dit gebied.

Deze uitgebreide (her)aanleg van de ‘Paseo de Las Galletas’ bevat een aantal elementen die zo snel mogelijk moeten gerealiseerd worden. Daarbij is een beetje politieke moed en dito wil voor nodig want het volledige dossier zou dit jaar nog moeten opgenomen worden in de algemene eilandbegroting.

Is dit project voor binnenkort, dan? Sí, sí … mañana. En is het dan de beurt aan Costa del Silencio? Het blijft stil ...!