PLASTICVERVUILING

Geschreven op 25-12-2019
Guy Devos


Op het strand van Porís de Abona, een idyllische kustgemeente van Arico, heeft de milieuorganisatie Canarias Libre de Plásticos, 50 kilogram macrokunststoffen verzameld.
Het collectief heeft 40 mensen gemobiliseerd die meer dan twee uur hard hebben gewerkt om het zand te reinigen door middel van een zeefproces waardoor onnatuurlijke bestanddelen blootgelegd worden.
Deze kuststrook is een van de meest vervuilde locaties van de Canarische Eilanden, zeggen de verantwoordelijken Luis Valién en Ignacio Fernández de la Puente.
De oorzaak moeten we niet zoeken bij de strandtoeristen maar wel bij het klimaat. Wind en stromingen zorgen ervoor dat oceanisch zwerfvuil in deze regio door de golven en door de passaatwind aan land wordt geworpen. Zeestromingen en de orografie van het eiland zorgen voor deze massale afzetting op dit zuidoostelijk deel van de Tenerfiaanse kust.
Volgens de verantwoordelijken is het zeer waarschijnlijk dat de verzamelde plastics een proces van desintegratie hebben dat tot 50 jaar kan duren. Dit fysiek proces dat de afbraak van het materiaal mogelijk maakt is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder wind en andere weersomstandigheden, scheurweerstand, uv-straling en microbacteriële activiteit.

Zwerfvuil op zee wordt gedefinieerd als alle persistente, geproduceerde of verwerkte vaste stoffen die in zee en aan de kust terug te vinden is. Misschien spreken we hier beter over drijfvuil.
Er zijn drie soorten plastics terug te vinden in de zeeën en oceanen.
Macrokunststoffen zijn eenheden van alle kunststoffen die meer dan 5 mm groot zijn.
Microplastics zijn kunststofdeeltjes met een grootte tussen 0,1 en 5.000 micrometer in de langste afmeting.
Nanoplastics zijn plasticdeeltjes met een grootte variërend van 1 tot 100 nanometer.

Iedereen kan bijdragen tot een beter milieu. Zwerfvuil op een eiland waait op een zeker moment de zee in en verandert dan in drijfvuil. We kunnen er met zijn allen voor zorgen dat er geen vuilnis in de wijde natuur achterblijft. Na een dagje strand ruimen we alles netjes op en stoppen het thuis in de vuilnisemmer als de vuilbakjes op het strand propvol zijn.
De enige echte oplossing voor dit probleem is voorkomen dat er plastic en andere onnatuurlijke stoffen in zee en oceaan terechtkomt.
Publieksgerichte bewustwordingscampagnes bij de inwoners, toeristen en bedrijven zijn daarom noodzakelijk, vooral als je de Canarische Eilanden mooi en onbesmet wil houden.