SOLDEN KORTINGEN REBAJAS 

Geschreven op 07-01-2020
Guy Devos


Een vooraf aangekondigde verkoopperiode waarbij goederen worden aangeboden aan sterk verminderde prijzen noemt met solden in Vlaanderen, opruiming of uitverkoop in Nederland en rebajas in Spanje. In België krijgt het woord uitverkoop een andere betekenis en wordt enkel gebruikt wanneer een handel voor lange tijd of definitief wordt stopgezet.

Op Tenerife zijn er twee goedgekeurde periodes die in aanmerking komen als soldenperiode. In de winter van 7 januari tot 6 maart en in de zomer van 1 juli tot 31 augustus. Ruim vier maanden per jaar wordt er aan de handelaars toelating verleend om kortingen op de handelswaren toe te staan tot 75%.

In artikel 25 van de wet 7/1996 dd. 15 januari dat de verkoop in detailhandel vaststelt worden de periodes en de duur ervan vastgesteld. Het Ministerie van Handel en Economie kan telkens kiezen uit een periode tussen één week en twee maanden. Om de handelaars tegemoet te komen worden de verkoopperiodes door de autonome Canarische regering altijd de maximum duurtijd aangemeten. De Canariërs worden dan ook twee maal per jaar extra gediend door extra lange soldenperiodes van twee maanden.

Een officiële sperperiode bestaat niet, alhoewel de handelaars geen kortingen mogen toestaan buiten deze koopjesperiodes. De winkeliers op Tenerife zijn echter ook zeer creatief om de kortingen aan te bieden onder de vorm 'twee halen, één betalen'.

De kortingsaankondigingen worden op voorhand in de etalages en vitrines geplaatst maar niemand ziet van buitenaf of de kortingen op dat moment al dan niet gegeven worden.

De winkeliers zijn gewapend, hebben stock in huis en kunnen de klanten in groten getale ontvangen. De klant kan voor een gelijk budget minimaal twee keer meer kopen.

En als je daarenboven nog graag gaat shoppen is het hek helemaal van de dam.