HAVEN IN FONSALÍA ON HOLD

HAVEN IN FONSALÍA ON HOLD

Geschreven op 07-12-2019
Guy Devos


In de zomer van 2016 hebben we reeds het goede nieuws gemeld dat Fonsalía een nieuwe haven krijgt. Daarin schreven we dat het basisbudget voor de aanleg van de nieuwe haven € 203 miljoen bedraagt en dat dit voor een deel gefinancierd zal worden door Europese fondsen. Een ander deel moet met private middelen betaald worden; zo worden er particuliere investeerders gezocht die de oprichting van de nautische jachthaven mogelijk moet maken.
Eerder dit jaar bracht de centrale Spaanse overheid een ongunstig rapport uit over de haven van Fonsalía en daarbij is de gemeentelijke overheid van Guía de Isora zwaar teleurgesteld. Zowel de eilandraad als de Canarische regering zullen de nodige stappen zetten om dit ongunstig advies aan te vechten.

De haven is noodzakelijk om de connectiviteit tussen Tenerife, La Gomera en El Hierro te optimaliseren, de congestie van de haven van Los Cristianos op te lossen en de economische ontwikkeling te verbeteren.

De minister van Openbare Werken en Vervoer van de Canarische regering, Pablo Rodriguez, berichtte dat de Spaanse overheid eind vorig jaar een ongunstig rapport heeft uitgebracht over de aanvraag voor de toewijzing van een openbaar domein voor de haven van Fonsalía.
Noch de eilandregering, noch de gemeentelijke overheid zijn te spreken over deze anomalie en zij zullen er alles aan doen om het project een eerlijke kans te geven. De verantwoordelijke voor het regionale gebied verscheen op de plenaire vergadering van het Canarische parlement om verslag uit te brengen over het kadeproject en daarmee werd bewezen dat het ongunstig verslag geen excuus mag zijn om van dit project af te wijken.

De eigenlijke reden van het ongunstig advies is het dwarsliggen van het Ministerie van de kustgebieden, die het project niet op één lijn krijgt met haar eigen wetgeving.
Pablo Rodriguez zal de centrale regering een document sturen dat het ongunstige rapport moet ombuigen in een gunstig rapport omdat hij het niet eens is met een rapport dat prescriptief en bindend is.

Hij pleitte ervoor om de centrale regering een gemotiveerd antwoord te geven om door te gaan met dit havenproject dat van bijzonder algemeen belang is voor alle eilanden en fundamenteel is voor connectiviteit en mobiliteit binnen de Westelijke Canarische provincie.