NU OOK GUAZA IN DE FILE

NU OOK GUAZA IN DE FILE

Geschreven op 08-12-2019
Guy Devos


Zolang de overheid het verkeer blijft aanmoedigen, door meer wegen en extra rijstroken aan te leggen, zal mobiliteit langzaam maar zeker stilvallen. Want, wees eerlijk, eens wordt het saturatiepunt van deze verruiming ook bereikt en dan loopt alles onverbiddelijk vast.
Er zijn talrijke voorbeelden op de zuidelijke snelweg TF-1 waar tere plekken ontstaan. Het op- en afrittencomplex in Las Chafiras is daar een gekend voorbeeld van, maar er zijn meer zwarte punten op dit rijtraject.
Aan de zwarte lijst wordt nu ook Guaza toegevoegd, want ook daar wordt de verkeerslimiet bereikt.
In een overheidsstudie over mobiliteit op het zuidelijk deel van Tenerife wordt gesteld dat 1.000 voertuigen per rijstrook en per uur een veilig verkeersdebiet is, maar het rapport vermeld dat dit cijfer zonder noemenswaardige problemen tot 1.600 tot 1.800 voertuigen per uur en per rijstrook kan opgetrokken worden. Dat is om problemen vragen, is onze bescheiden mening.

Deze limiet wordt aan kilometer 68, ter hoogte van Guaza overschreden en bereikt daar een slordige 7.200 voertuigen per uur over de vier rijstroken. Dit is meteen de grootste verkeersdichtheid op het eiland. Op deze manier komen daar gemiddeld 90.000 voertuigen per dag voorbij, met een maximum tot 103.000. Het afgelopen jaar bedroeg de fenomenale groei van het verkeersvolume in dat gebied ongeveer 10%.

De opmerkelijke toename van het verkeer op de TF-1 is te wijten aan een snelle groei van het toerisme in de regio Guía de Isora, de ingebruikname van de haven van Granadilla en de uitbreiding van het logistieke gebied rond deze haven. In de nabije toekomst zullen de havenfaciliteiten van Fonsalía leiden tot meer commerciële activiteit. Bovendien zal het woon-werkverkeer en de goederenstroom tussen de westelijke eilanden toenemen. En bij deze factoren komt ook nog de groei van de bevolking en dat zal zich zeker weerspiegelen in de mobiliteit.