GOEDERENVERVOER PER TREIN

GOEDERENVERVOER PER TREIN

Geschreven op 09-12-2019
Guy Devos


Het project waarbij een treinverbinding tot stand wordt gebracht tussen het noorden en het zuiden van Tenerife zal naast passagiers ook goederen kunnen vervoeren. Deze mogelijkheid was het onderwerp van een gedetailleerde studie die is opgenomen in het gewaagde infrastructuurproject. Daarin is vastgesteld dat het mogelijk is om personen en goederen, zowel apart als gelijktijdig op eenzelfde transport te vervoeren. Gecombineerde treintransporten van passagiers en goederen, inclusief brandstoffen en afvalstoffen, zullen omwille van de veiligheid en hygiëne niet samen georganiseerd kunnen worden.

De studie heeft tot opdracht om na te gaan of het wegtransport tussen het hoofdstedelijk gewest en de zuidelijke toeristische metropool kan gereduceerd worden. Andrés Muñoz, manager van Metropolitano, wijst er op dat de mogelijkheid zal onderzocht worden om vrachtverkeer over de weg en over zee, via het spoor uit te voeren.
Zo wordt er op regelmatige tijdstippen vliegtuigbrandstof aangevoerd per schip om de luchthaven in het zuiden te bevoorraden. De kerosine wordt dan gelost aan de brandstofplatformen die in de baai van La Tejita liggen. De toekomst brengt daarin verandering wanneer de raffinaderijen definitief de deuren sluit. Dan zal er brandstof moeten ingeslagen worden via de haven van Granadilla en dan lijkt een afzonderlijk rechtstreeks spoor naar de luchthaven een mogelijkheid.

Honderden vrachtwagens rijden dagelijks over de afrit 43 in Tajao om er vuilnis te storten op het Planta Insular de Residuos (PIRS). Nu heet het vuilnisstort ‘Complejo Ambiental’ omdat er ook een recyclage-eenheid aanwezig is. Jaarlijks wordt er een slordige 570.000 ton afval vervoerd over de weg naar deze stortplaats en volgens Andrés Muñoz kan dit evengoed per spoor.
Uiteraard zal dit gebeuren in een goederentransport en zal er een terminal moeten voorzien worden.

Voor beide goederentransporten zijn er specifieke terminals nodig. Goederenterminals vragen speciale uitrusting, doodlopende sporen waar goederen kunnen worden gelost en de nodige infrastructuur om het laden en lossen mogelijk te maken.

Andrés Muñoz wijst erop dat spoorvervoer sneller gaat en dat er relatief grote hoeveelheden goederen kunnen vervoerd worden. Het zware vrachtverkeer op de TF-5 en de TF-1 zou drastisch verminderen. De ecologische voetafdruk van het eiland wordt zo ook verkleind.