TEN BEL WORDT GEDEBLOKKEERD

TEN BEL WORDT GEDEBLOKKEERD

Geschreven op 25-12-2019
Guy Devos


Over het vakantiecomplex Ten Bel is reeds heel wat inkt gevloeid. Zowel voor, als gedurende, als na de realisatie zijn talloze artikels, reportages en reacties over het vakantiedorp de revue gepasseerd.
Op het hoogtepunt van Ten Bel waren er 6.349 bedden beschikbaar. Ten Bel, het eens zo majestueuze vakantieoord door Michel Huygen op poten gezet, heeft een heel bewogen geschiedenis achter de rug. Maar niet het verleden interesseert ons hier, wel de toekomst. De voorbij decennia is er niets veranderd, noch infrastructureel, noch administratief. De impasse bleef bestendig aanwezig alhoewel de gemeente Arona haar verantwoordelijkheid wou nemen.

Komt daar nu verandering in? Blijkbaar, alhoewel we hier heel voorzichtig moeten omspringen met de omschrijving van wat er op til is. Na het deblokkeren van de moeilijke situatie van het gebied El Mojón en het herstel van het Casa del Coronel, beide in Los Cristianos, bindt de gemeenteraad van Arona nu de strijd aan op een ander front, namelijk de verstedelijking van Ten Bel.

Tijdens de vergaderingen die de afgelopen weken werden gehouden tussen het stadsontwikkelingsbureau en de gemeentelijke ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het stadsontwikkelingsgebied, hebben beide partijen een overeenstemming bereikt over de stappen die in de komende maanden moeten worden gezet om dit gebied volledig te regenereren en waarmee de gemeente Arona zich uiteindelijk kan verzoenen. Dat was de eerste stap.

De gemeenteraad van Arona en de grooteigenaars van het project zijn het dan eens geworden dat een substantiële wijziging van het gebied, dat afhankelijk is van particuliere investeerders, nieuw leven moet worden ingeblazen. Er werd een overeenkomst bereikt over de te volgen weg om de toekomst van dit verloederd gebied, dat in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw toeristische pracht en praal beleefde, hoopgevend te maken.
Om tot dit akkoord te komen, was het van cruciaal belang dat er een aanpassing werd gedaan aan de kadasterplannen van de urbanisatie omdat de kaarten die destijds – in de jaren 1960 – werden gemaakt geen afspiegeling waren van wat er gebouwd werd en van hoe Ten Bel op vandaag is.

De gemeente is met de grondeigenaars overeengekomen dat er broodnodige maatregelen moeten worden genomen om een ‘ingrijpende wijziging van het gebied’ te bevorderen. Namelijk, een stedenbouwkundig plan dat duidelijkheid verschaft en meer informatie geeft over de bestemming en de inrichting van de terreinen. Deze eerste transformatie zal afhankelijk zijn van particuliere investeerders die vooralsnog een topografisch onderzoek hebben ingediend waaruit de fysieke werkelijkheid van Ten Bel vandaag moet blijken.

De aanpassing van deze kaarten was een eerste vereiste van de gemeente Arona om op zoek te gaan naar een oplossing, aangezien wat werd uitgevoerd niet overeenkwam met het oorspronkelijke project uit de jaren ’60.
De landeigenaars konden evengoed gekozen hebben voor een eenvoudige aanpassing van de ontwikkelingsfase, maar zij kozen uiteindelijk voor de substantiële veranderingen. De gemeentelijke doelstelling is om dit dossier volledig af te handelen voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Het project moet de rehabilitatie van de ontwikkeling en de overdracht van grond aan de gemeente omvatten voordat de gemeente kan beginnen met het proces van ontvangst van het gebied, dat momenteel volledig in particuliere handen is.

In het oorspronkelijk Ten Bel-project was er een perceel ingekleurd als hotelgebruik. Het hotel El Guanche dat Michel Huygen had ingeplant is er nooit gekomen en dat zou een van de sleutels kunnen zijn tot het herstel van deze emblematische enclave op de Costa del Silencio.

Na jaren van verwaarlozing, verloedering en administratieve impasse is er nu enig optimisme bij de gemeenteraad van Arona dat het Ten Bel-gebied eindelijk zal kunnen hersteld worden door een injectie van particuliere investeringen.
Het opstellen van dit concrete stappenplan is een mijlpaal in de poging van de huidige beleidsmensen om het dossier van een van de meest verloederde gebieden op het eiland te deblokkeren.