DE GESCHIEDENIS VAN TEN BEL ... EEN ONWAARSCHIJNLIJK STERK VERHAAL!

DE GESCHIEDENIS VAN TEN BEL ... EEN ONWAARSCHIJNLIJK STERK VERHAAL!

Geschreven op 27-01-2020
Guy Devos


DE GESCHIEDENIS VAN TEN BEL ...
                                     ... EEN ONWAARSCHIJNLIJK STERK VERHAAL

Een historisch correct gereconstrueerd boek waarin getuigenissen staan van tientallen mensen.

Medewerkers, intimi, vrienden, klanten, zakenpartners en familie van Michel Huygen vertellen elk hun deel van het verhaal. De auteurs zijn op zoek gegaan naar de waarheid achter de schermen.

De inhoud is zowel onthutsend als ontroerend, en zowel hilarisch als humoristisch.
Wat is er nooit gerealiseerd geweest in het Ten Bel-project? Wat was de reden van de teloorgang? Was Huygen een innemend mens? Wat met zoon Jan Huygen? Wat was het kapitaal en waaraan is het besteed geworden? Was er een kapitaaltekort? Is alle geld naar Ten Bel gevloeid? Wie is er op vandaag in het bezit van de aandelen? En wat zijn ze nog waard?
Veel vragen die in het boek een antwoord krijgen. 

Guy Devos is de auteur van het boek "Alles over Tenerife" dat HIER te koop wordt aangeboden.
Erik Van denStorme is de auteur van het boek "De Canarische Eilanden, een onfortuinlijke geschiedenis en de lotgevallen van Flamencos en Holandeses" dat HIER te koop wordt aangeboden.

Samen hebben ze hun energie gebundeld, met DE GESCHIEDENIS VAN TEN BEL als resultaat.

Het boek is enkel in elektronische versie te verkrijgen in pdf-versie, geschikt voor voor laptop, computer en e-readers.
Er is nog geen e-pubversie van het boek beschikbaar.

Het boek en kan HIER besteld worden.
PRIJS: € 12,95


Copyright

Guy Devos - Erik Van denStorme
De geschiedenis van Ten Bel - Een onwaarschijnlijk sterk verhaal

185 pagina's met foto's en illustraties in kleur - 20.754 woorden
Uitgegeven in eigen beheer

SABAM-registratie onder depotnummer 2001-00002-85951-782
ISBN: 9789402151046

 © 2020

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.