TNT Magazine
Guy Devos op 10-07-2020

POR QUE OF PORQUE

Hoewel alle vier vormen aan elkaar verwante betekenissen hebben, zijn ze niet onderling uitwisselbaar. Als je dit verwarrend vindt, ben je niet alleen; ook de Spanjaarden zelf gebruiken ze vaak incorrect.

  Guy Devos
Guy Devos op 05-07-2020

EL SUBJUNTIVO PRESENTE

De subjuntivo is de aanvoegende wijs die heel veel gebruikt wordt in het Spaans.

  Guy Devos
Guy Devos op 28-06-2020

BIJWOORDEN - ADVERBIOS

Spaanse bijwoorden (adverbios) geven ons informatie over hoe, wanneer en waar de beschreven handeling in een zin plaats vindt. Ze kunnen de betekenis van een zin wijzigen naargelang het bijwoord een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord is.

  Guy Devos
Guy Devos op 25-06-2020

DE GEBIEDENDE WIJS

El Imperativo of de gebiedende wijs is een werkwoordsvorm die we gebruiken om een gebod of een bevel uit te drukken. In zinnen met een gebiedende wijs ontbreekt het onderwerp en staat de werkwoordsvorm steeds alleen.

  Guy Devos
Guy Devos op 14-06-2020

EL GERUNDIO

El Gerundio of het Gerundium wordt amper gebruikt in het Nederlands. In het Spaans daarentegen komt het heel regelmatig voor. Een Gerundio wordt gebruikt om aan te geven dat een handeling plaats vind op het moment dat je het zegt.

  Guy Devos
Guy Devos op 31-05-2020

SER EN ESTAR

Spaanse les 17 Ser of Estar.

  Guy Devos
Guy Devos op 10-05-2020

PRETÉRITO PERFECTO - VOLTOOID DEELWOORD

Om een voltooide handeling in een onvoltooid verleden te plaatsen gebruiken wij in het Nederlands de hulpwerkwoorden HEBBEN en in sommige gevallen ZIJN + het VOLTOOID DEELWOORD. Voorbeeld: Ik heb gezongen – Wij zijn verbrand.

  Guy Devos
Guy Devos op 03-05-2020

WIJ HERHALEN EL PRESENTE

De Spaanse taal telt 14 vervoegingen. Daarnaast is er ook nog, voor ons Nederlandstaligen, het ongebruikelijk tegenwoordig deelwoord of el gerundio dat altijd gebruikt wordt met het werkwoord estar.

  Guy Devos
Guy Devos op 27-04-2020

GEKKE DINGEN IN HET SPAANS

Wie een nieuwe taal leert zal het ongetwijfeld reeds hebben opgemerkt. Zowel de woordenschat als de grammatica zijn belangrijke factoren en daarin schuilen er soms spreekwoordelijke addertjes onder het gras die dwingen tot het veelvuldig memoriseren.

  Guy Devos
Guy Devos op 13-04-2020

BASISZINNEN

Naast de woordenschat en de vervoeging die we reeds onder de knie hebben wordt het aanbevolen om kleine en korte zinnetjes uit het hoofd te leren als we een nieuwe taal willen aanleren. Ook in het Spaans is dit een must omdat wij ons bij korte zinnen beter kunnen focussen op de uitspraak.

  Guy Devos
Guy Devos op 06-04-2020

WERKWOORDENSCHAT

Werkwoorden leren is niet altijd het meest populaire item binnen een nieuwe taal maar ze zijn wel heel belangrijk in iedere zin. Niet alleen de vervoegingen op zich zijn een moeilijke kraker, soms hebben Spaanse werkwoorden verschillende mogelijke vertalingen.

  Guy Devos
Guy Devos op 29-03-2020

VERVOEGING EL PRESENTE

Als je een taal wil leren je wilt je zo snel mogelijk uitdrukken is het gebruik en de de vervoeging van werkwoorden cruciaal. In het Spaans zijn er nogal wat vervoegingen, de ene wat makkelijker dan de ander. We starten alvast met de onvoltooid tegenwoordige tijd die ons zal helpen om onze eerste zinnetjes te vormen.

  Guy Devos
Guy Devos op 22-03-2020

GEBRUIK POR OF PARA

De voorzetsels por en para lijken erg op elkaar en worden daarom ook vaak door elkaar gebruikt. In veel gevallen kunnen de beide woorden vertaald worden met voor. Toch zijn er een aantal belangrijke verschillen. In deze les kun je leren deze Spaanse voorzetsels goed te gebruiken.

  Guy Devos
Guy Devos op 16-03-2020

KORTE ZINNETJES – FRASES CORTAS

Je kunt je steeds behelpen indien je een aantal korte zinnetjes kent. Hieronder een aantal praktische zinsneden.

  Guy Devos
Guy Devos op 08-03-2020

TEGENSTELLINGEN – CONTRASTES

Twee woorden of uitdrukkingen in een taal zijn elkaars tegengestelde of convers indien ze vanuit tegenovergesteld perspectief betrekking hebben op dezelfde situatie of relatie. Ze kunnen worden gezien als lexicale paren waarvan de leden elkaars semantische complement zijn.

  Guy Devos
Guy Devos op 01-03-2020

WOORDENSCHAT – VOCABULARIO

Bij iedere nieuwe taal word je jarenlang geconfronteerd met woordenschat. Altijd komen er maar woordjes bij, zelfs als je de taal vloeiend spreekt (en schrijft) komen er steeds maar nieuwe woorden op je af.

  Guy Devos
Guy Devos op 23-02-2020

AANWIJZENDE VOORNAAMWOORDEN – LOS DEMONSTRATIVOS

Het aanwijzend voornaamwoord verwijst naar het naamwoord waarop het betrekking heeft. In het Spaans bestaan er drie mogelijkheden om een voorwerp of plaats aan te wijzen: dicht bij de spreker, verder van de spreker en heel ver van de spreker

  Guy Devos
Guy Devos op 09-02-2020

HET ACCENT

Het is belangrijk te weten dat er in de Spaanse taal accenten op één klinker binnen het woord kunnen geplaatst worden. Deze accenten duiden dan aan welke lettergreep een verhoogde klank moet gegeven worden of geaccentueerd moet uitgesproken worden.

  Guy Devos
Guy Devos op 02-02-2020

HET ALFABET - EL ALFABETO

Om een vreemde taal te leren moet je eerst weten met welke letters woorden kunnen gevormd worden, pas daarna kun je woorden leren om ze te plaatsen in eenvoudige zinnen. Daarna komt nog meer ...!

  Guy Devos
Guy Devos op 02-02-2020

HOE LEER JE SPAANS?

Ben jij ook wel eens jaloers op mensen die van de ene naar de andere taal switchen alsof het niets is?

  Guy Devos