TNT Magazine
Guy Devos op 29-03-2020

VERVOEGING EL PRESENTE

Als je een taal wil leren je wilt je zo snel mogelijk uitdrukken is het gebruik en de de vervoeging van werkwoorden cruciaal. In het Spaans zijn er nogal wat vervoegingen, de ene wat makkelijker dan de ander. We starten alvast met de onvoltooid tegenwoordige tijd die ons zal helpen om onze eerste zinnetjes te vormen.

  Guy Devos
Guy Devos op 22-03-2020

GEBRUIK POR OF PARA

De voorzetsels por en para lijken erg op elkaar en worden daarom ook vaak door elkaar gebruikt. In veel gevallen kunnen de beide woorden vertaald worden met voor. Toch zijn er een aantal belangrijke verschillen. In deze les kun je leren deze Spaanse voorzetsels goed te gebruiken.

  Guy Devos
Guy Devos op 16-03-2020

KORTE ZINNETJES – FRASES CORTAS

Je kunt je steeds behelpen indien je een aantal korte zinnetjes kent. Hieronder een aantal praktische zinsneden.

  Guy Devos
Guy Devos op 08-03-2020

TEGENSTELLINGEN – CONTRASTES

Twee woorden of uitdrukkingen in een taal zijn elkaars tegengestelde of convers indien ze vanuit tegenovergesteld perspectief betrekking hebben op dezelfde situatie of relatie. Ze kunnen worden gezien als lexicale paren waarvan de leden elkaars semantische complement zijn.

  Guy Devos
Guy Devos op 01-03-2020

WOORDENSCHAT – VOCABULARIO

Bij iedere nieuwe taal word je jarenlang geconfronteerd met woordenschat. Altijd komen er maar woordjes bij, zelfs als je de taal vloeiend spreekt (en schrijft) komen er steeds maar nieuwe woorden op je af.

  Guy Devos
Guy Devos op 23-02-2020

AANWIJZENDE VOORNAAMWOORDEN – LOS DEMONSTRATIVOS

Het aanwijzend voornaamwoord verwijst naar het naamwoord waarop het betrekking heeft. In het Spaans bestaan er drie mogelijkheden om een voorwerp of plaats aan te wijzen: dicht bij de spreker, verder van de spreker en heel ver van de spreker

  Guy Devos
Guy Devos op 09-02-2020

SPAANS LEREN (2) ACCENTEN

Het is belangrijk te weten dat er in de Spaanse taal accenten op één klinker binnen het woord kunnen geplaatst worden. Deze accenten duiden dan aan welke lettergreep een verhoogde klank moet gegeven worden of geaccentueerd moet uitgesproken worden.

  Guy Devos
Guy Devos op 02-02-2020

SPAANS LEREN (1) - HET ALFABET

Om een vreemde taal te leren moet je eerst weten met welke letters woorden kunnen gevormd worden, pas daarna kun je woorden leren om ze te plaatsen in eenvoudige zinnen. Daarna komt nog meer ...!

  Guy Devos
Guy Devos op 02-02-2020

HOE LEER JE SPAANS?

Ben jij ook wel eens jaloers op mensen die van de ene naar de andere taal switchen alsof het niets is?

  Guy Devos