AANWIJZENDE VOORNAAMWOORDEN – LOS DEMONSTRATIVOS

AANWIJZENDE VOORNAAMWOORDEN – LOS DEMONSTRATIVOS

Geschreven op 23-02-2020
Guy Devos


Het aanwijzend voornaamwoord verwijst naar het naamwoord waarop het betrekking heeft. In het Spaans bestaan er drie mogelijkheden om een voorwerp of plaats aan te wijzen: dicht bij de spreker, verder van de spreker en heel ver van de spreker

Bijvoeglijk gebruikt – adjectivos demonstrativos
este hombre ↔ estos hombres – esta mujer ↔ estas mujeres → dichtbij
ese coche ↔ esos coches – esa flor ↔ esas flores → ietsje verder
aquel piso ↔ aquellos pisos – aquella chica ↔ aquellas chicas → heel ver

Zelfstandig gebruikt – pronombres demonstrativos
Bij het zelfstandig gebruik van de aanwijzende voornaamwoorden, krijgt de eerste letter een accent.

éste es mi padre ↔ ésta es mi madre – dit is mijn vader ↔ dit is mijn moeder → dichtbij
éso is mi tío ↔ ésa es mi tía – dat is mijn nonkel ↔ dat is mijn tante → ietsje verder
aquéllos no son familia ↔ aquéllas no son familia – die ↔ deze zijn geen familie → heel ver

Onzijdige vormen
Deze onzijdige vormen kunnen dezelfde gradaties aangeven; ze hebben echter geen betrekking op een precies bepaalde persoon of zaak.
esto no es posible ↔ dit is niet mogelijk
no creo eso ↔ dat geloof ik niet
aquello me parece difícil ↔ dat lijkt me moeilijk
ya no pienso en ello ↔ daar denk ik niet meer aan