SER EN ESTAR

SER EN ESTAR

Geschreven op 31-05-2020
Guy Devos


Spaanse les 17 Ser of Estar. 
De Spaanse werkwoorden 
SER en ESTAR betekenen beiden ZIJN. Deze Spaanse les 17 gaat over de verschillen tussen beide onregelmatige werkwoorden en wanneer je wat gebruikt. Op het einde van de les hebben we het ook over HAY, wat wil zeggen: er is/zijn.

SER
1. Ser wordt gebruikt voor zaken die te maken hebben met identiteit, zoals: nationaliteit, geslacht, beroep en afkomst.
Ana es española ↔ Ana is Spaanse.
José es periodista ↔ José is journalist.
2. Verder wordt ser gebruikt voor uitdrukkingen van tijd, zoals datums, dagen en gebeurtenissen.
Son las doce del mediodía ↔ Het is twaalf uur ’s middags.
La semana pasada fue el cumpleaños de mi hermana Alexandra ↔ Vorige week was de verjaardag van mijn zus Alexandra.
3. Ser wordt ook gebruikt om te zeggen waarvan iets gemaakt is.
La mesa es de madera ↔ De tafel is (gemaakt) van hout.
Los neumáticos son de goma ↔ De banden zijn gemaakt van rubber.
4. Tevens wordt ser gebruikt voor het aanduiden van eigendom.
Este coche es el mío, y aquél es el tuyo ↔ Deze auto is van mij, en die is van jou.

Ser is een zeer onregelmatig werkwoord, gemakkelijkheidshalve plaatsen wij de vervoeging van SER in de tegenwoordige tijd (Indicativo Presente) hierbij. Leer deze van buiten, dit is heel belangrijk.
yo soy (ik ben) – tú eres (jij bent) – él/ella es (hij/zij is)
nosotros somos (wij zijn) – vosotros sois (jullie zijn) – ellos/ellas son (zij zijn)

ESTAR
1. Wordt gebruikt voor het aangeven van de plaats van iets of iemand. Als je het werkwoord kunt vervangen door ZICH BEVINDEN wordt estar gebruikt.
Estamos en la isla de Tenerife ↔ We zijn op het eiland Tenerife.
Los libros están sobre la mesa ↔ De boeken liggen op tafel.
Mañana estaré en casa ↔ Morgen zal ik thuis zijn.
2. Ook wordt estar gebruikt voor het uitdrukken van gevoel, stemming, emotie, fysieke toestand of uiterlijkheid. Hierbij is het belangrijk op te merken dat het om een tijdelijke situatie gaat.
Estoy feliz ↔ Ik ben gelukkig.
Carmen está resfriada ↔ Carmen is verkouden.
La chica está bonita ↔ Het meisje ziet er mooi uit.
3. Zo wordt estar ook gebruikt voor burgerlijke staat, zoals: gescheiden, getrouwd, overleden, etc.
Ramon está casado con Maria ↔ Ramon is getrouwd met Maria.
Están muertos ↔ Ze zijn overleden.
4. Ook wordt estar gebruikt voor zaken die aan de gang zijn. Hier wordt estar gebruikt als hulpwerkwoord bij het tegenwoordig deelwoord (gerundio).
Estás leyendo un artículo sobre la lengua española ↔ Je bent een artikel aan het lezen over de Spaanse taal.

Estar is ook een onregelmatig werkwoord, gemakkelijkheidshalve plaatsen wij de vervoeging van ESTAR in de tegenwoordige tijd (Indicativo Presente). Leer deze van buiten, dit is heel belangrijk.
yo estoy (ik ben) – tú estás (jij bent) – él/ella está (hij/zij is)
nosotros estamos (wij zijn) – vosotros estáis (jullie zijn) – ellos/ellas están (zij zijn)

Nog enkele voorbeelden waarbij duidelijk het verschil tussen ser en estar te zien is.
El profesor es aburrido ↔ De leraar is saai. ⇔ El alumno está aburrido ↔ De leerling verveelt zich.
Ella es bonita ↔ Zij is mooi. (Ze is een knap persoon.) ⇔ Ella está bonita↔ Zij ziet er mooi uit.

HAY
Hay wordt gebruikt wanneer het onderwerp onbepaald is. Perfect hoorbaar indien het woordje ‘er’ in de zin staat. Zoals ER is of ER zijn/ Er ligt of er liggen / er staat of er staan? Wanneer het onderwerp onbepaald is.
Dus HAY + Onbepaald lidwoord (1)  of zonder lidwoord (2) of met getallen (3) of met onbepaalde hoeveelheden (4).

Voorbeelden
En Segovia hay un teatro ↔ Er is een theater in Segovia. (1)
Hay turistas en la playa ↔ Er zijn toeristen op het strand. (2)
Hay varios bares y restaurantes en San Isídro – Er zijn verschillende cafés en restaurants in San Isídro. (4)
Hay un hombre en el banco ↔ Er zit een man in de bank (3)
Hay dos señoras en la terraza ↔ Er staan twee vrouwen op het terras (3)
No hay nadie ↔ Er is niemand (4)