HET ALFABET - EL ALFABETO

HET ALFABET - EL ALFABETO

Geschreven op 02-02-2020
Guy Devos


Om een vreemde taal te leren moet je eerst weten met welke letters woorden kunnen gevormd worden, pas daarna kun je woorden leren om ze te plaatsen in eenvoudige zinnen. Daarna komt nog meer ...!
Het Spaanse alfabet is hetzelfde als het Nederlandse, maar er zijn wel wat aanvullingen, zoals de ñ, de ll  en de rr. Spaans is een fonetische taal wat wil zeggen dat er een directe relatie ligt tussen het geschreven woord en de uitspraak ervan: wat u leest is wat u spreekt. Wij bekijken de abc-tabel met alle letters en bijbehorende uitspraak in het Spaans…

Letter – Naam – Voorbeeld – Uitspraak
A – a plato – arriba – zelfde als de Nederlandse a in plat
B – be – Barcelona – zelfde als een Nederlandse b
C – ce – cerveza – ce-, ci- als th in het Engelse woord think
      ca-, co-, cu- als een k in kind
*CH – tsj – chicle – als in tsjilpen
D – de – ciudad – zelfde als een Nederlandse d maar aan het einde van een woord zachter of bijna
       niet uitgesproken
E – e – elegir – zelfde als een dubbele ee in het Nederlands
F – efe – família – zelfde als een Nederlandse f
G – che – gato, normaal als een g in het Engelse woord good
       met ge-, gi- als een Nederlandse ch
H – hache – hombre – wordt niet uitgesproken
I – i latina – fino – zelfde als een ie in zien
J – jota – jueves – als een Nederlandse ch of h, maar iets zachter
K – ka – kiwi – als een k (deze letter wordt alleen gebruikt voor leenwoorden)
L – ele – lobo – zelfde als een Nederlandse l
*LL – elle – calle – als lj, of eigenlijk iets tussen een Nederlandse l en j
M – eme – madre – zelfde als een Nederlandse m
N – ene – nada – zelfde als een Nederlandse n
*Ñ – eñe – España – als nj in Spanje
O – o – olor, plato – klank ligt tussen een o in bot en oo in boot aan het einde van een woord
P – pe – padre – zelfde als een Nederlandse p
Q – cu – queso – als een Nederlandse k in kaas
R – erre – rueda – als een rollende r
*RR – erre doble – perro – een sterkere r, r twee maal laten rollen
S – ise – saber – zelfde als een Nederlandse s
T – te – todo – zelfde als een Nederlandse t
U – u – fruta – als een Nederlandse oe in snoep, 
             onuitgesproken na een q in que en na een g in gue 
V – uve – Valencia – als een zachte b
W – uve doble – whiskey – vaak als een v, wordt alleen gebruikt in niet-Spaanse woorden
X – equis – exacto – als een Nederlandse x of ks
Y – ye of i-griega – yo als j zoals in jammer
Z – ceta – zapato – als th in het Engelse woord think

* Het Spaanse alfabet bestaat uit de 26 letters van het Latijnse alfabet, uitgebreid met 4 ‘eigen’ letters.
De letters chde llde rr en de ñ.

De Real Academia de la Lengua Española beschouwt de rr niet als een aparte letter, maar in het dagelijks gebruik wordt de klank wel los van de r beschouwd. De Spaanse versie van het bordspel  Scrabble bevat dan wel weer aparte steentjes voor de rr.