HET ACCENT

HET ACCENT

Geschreven op 09-02-2020
Guy Devos


Het is belangrijk te weten dat er in de Spaanse taal accenten op één klinker binnen het woord kunnen geplaatst worden. Deze accenten duiden dan aan welke lettergreep een verhoogde klank moet gegeven worden of geaccentueerd moet uitgesproken worden.

Er bestaan vier categorieën:
1. Las palabras agudas (oxítonas) = woorden met het accent op de laatste lettergreep
2. Las palabras graves (paraxítonas) = woorden met het accent op de voorlaatste lettergreep
3. Las palabras esdrújulas (proparoxítonas ) = woorden met het accent op de derde-laatste lettergreep
4. Las palabras sobresdrújulas = woorden met het accent op de lettergreep vóór de derde-laatste lettergreep

LAS PALABRAS AGUDAS
Zijn woorden waarvan de verhoogde uitspraak (of het accent) valt op de laatste klinker.
Let op:
1. de tweelettergrepige woorden, eindigend op een klinker krijgen een accent op deze eindklinker.
Voorbeelden:
Perú – sofá – café – rubí – menú – marroquí – bebé – acción – organización – vudú – capitán – rubí – francés – sillón – camarón – país
2. Woorden die eindigen op -S en -N krijgen ook een accent op de laatste klinker
Voorbeelden:
también – algún – jamás – según – sillón – además – organización – capitán – alemán – anís
3. Er bestaan in het Spaans ‘diftongerende’ woorden (=klankverandering waarbij een monoftong verandert in een diftong) eindigend op een medeklinker, waarop de klinker er net voor toch een accent toegewezen wordt.
Voorbeelden:
Raúl, baúl, raíz, maíz
4. Woorden zonder accenten: al de rest.
amor – cantidad – papel – reloj – capaz – pared – estoy – avestruz – virtud – fatal – contador

LAS PALABRAS GRAVES
Zijn woorden waarvan de verhoogde uitspraak valt op de voorlaatste lettergreep. Als het woord uit twee lettergrepen bestaat ligt het accent dan uiteraard op de eerste lettergreep.
Voorbeelden: problema – adulto – martes – zapatos – volumen – pesca – amazonas – tasa – piso –
Let op:
1. Krijgen geen accent, de woorden die eindigen op -O, -N en -S
problema – adulto – martes – zapatos – volumen – pesca – amazonas – tasa – piso – corazones
2. Krijgen een accent op de voorlaatste lettergreep:
árbol – cárcel – ángel – difícil – túnel – azúcar – lápiz – césped – fácil – útil – carácter – débil
3. Uitzonderingen: enkelvoud – meervoud
corazón – corazones
organización – organizaciones
nación – naciones
objeción – objeciones
declaración – declaraciones
explicación – explicaciones
guión – guiones
4. De diftongo ‘IA’ wordt als één lettergreep aanvaard, maar krijgt toch een accent op de -í
María – antropología – biología – oftalmología – ferretería – día – .

LAS PALABRAS ESDRÚJULAS
Deze woorden krijgen het accent op de derde laatste lettergreep. Deze verhoogde klank wordt altijd aangeduid met een accent.
Voorbeelden:
América – Bélgica – Sudáfrica – música – miércoles – sílaba – máquina – gramática – económico – pájaro – séptimo – cuídate – brújula – gótico – hígado – ejército – características – cállate – dámelo – fósforo – cáscara – cerámica – oxígeno – didáctico – válido

LAS PALABRAS SOBRESDRÚJULAS
Deze woorden krijgen het accent op de vierde laatste lettergreep. Deze verhoogde klank wordt altijd aangeduid met een accent.
Voorbeelden:
cuéntamelo – devuélveselo – éticamente – fácilmente – explícaselo – rápidamente – juégatela – últimamente – véndemelo – repíteselo – frívolamente – ágilmente – ábremelo – dígaselo – cálidamente – difícilmente – dibújamelo – dócilmente – gánatela

BIJWOORDEN EINDIGEND OP -MENTE
Als het woord een accent draagt in de adjectief, dan wordt het accent meegedragen naar het bijwoord. Omgekeerd, indien in het adjectief geen accent geschreven wordt dan krijgt het bijwoord ook geen accent.
Voorbeelden met accent zijn
Difícil – Difícilmente
Fácil – Fácilmente
Cortés – Cortésmente
Voorbeelden zonder accent
Constante – Constantemente
Tonto – Tontamente

De Gulden Regel inzake accentueringen in het Spaans
Men legt het verhoogde klankvolume op de geaccentueerde lettergreep, zo niet op de voorlaatste lettergreep. Dan ben je in 95% van de gevallen reeds juist.
Klankaccenten zijn in het Spaans, net zoals in iedere ander taal, een gewoonte.
Luister daarom veel naar deze taal en de gebruiken ervan. Radio, TV en Spaanssprekende vrienden zijn uw bondgenoten.